مقالات

فرایند چیست؟

فرایند به مجموعهٔ فعالیت‌های مرتبط به یکدیگر و به هم پیوسته‌ای اطلاق می‌شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده‌است. فرایند چندین مرحله دارد، و در هر مرحله یک یا چند منبع مصرف می شود و ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می نماید. خروجی هر فرایند می تواند به عنوان ورودی برای فرایند دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می‌یابد. تشخیص این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیت‌های آغازکننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای که با یک فعالیت مشخص آغاز می‌شود و با یک فعالیت مشخص پایان می‌یابد، نیز تعریف کرده‌اند.

هر فرایند از چندین فرایند کوچکتر تشکیل شده است و می تواند خودش جزئی از یک فرایند بزرگتر باشد. بنابراین تعیین فرایند ها و انتخاب محدوده ی آن ها امری اختیاری است و بستگی به نوع فعالیت سازمانی دارد. بنابراین برای ایجاد یک فرایند کلی در سازمان نیازی نیست تا تمام جزئیات را در یک فرایند در نظر بگیرید. شما می توانید فرایند های بزرگ را تعیین کنید و سپس برای هر فرایند بزرگ، چندین فرایند کوچک در نظر بگیرید.

(( تمامی فرآیند ها باید با اهداف و پیچیدگی های سازمان متناسب باشد و فرآیند ها باید با رویکرد ایجاد ارزش افزوده برای سازمان طراحی گردند. ))

در فرآیند سازی ممکن است خروجی ناخواسته ایجاد شود. نظیر زباله یا آلودگی. یک سیستم باید تمامی داده های لازم را برای اندازه گیری عملکرد فرآیند جمع آوری کند و اطلاعات تجزیه و تحلیل شده را جهت بهبود پیاده سازی کند. اثربخشی و کارایی فرآیند ها نیز می توانند در بازنگری داخلی یا خارجی فرآیند ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

اهمیت نگرش فرآيندی در سازمان:

امروزه با توجه به رقابت سرسخت حوزه های مختلف، بالا رفتن درک و آگاهی مشتریان، پیشرفت ثانیه شمار تکنولوژی، رایج شدن استفاده از اینترنت و دیگر ابزار فناوری و …کیفیت و نحوه ی ارائه خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و بدان باید توجه بسیار کرد. بنابراین ایجاد فرایند درست و پیاده سازی درست آن به یکی از ضروت های سازمانی تبدیل شده است

1- کارکنان را به شناخت جامع وضعیت موجود سازمان رهنمون می سازد.باعث می شود کارکنان به یک تحلیل جامع از وضعیت سازمان دست یابند.

2- وقتی تمام اجزا و قسمتهای مختلف یک مسئله شناخته شود. شناسایی عوامل موثر بر قسمتهای مختلف براحتی امکانپذیر خواهد بود.

3- کارکنان را در انتخاب راه حل مناسب وکلیدی یاری می نماید.

4- فرهنگ خودسنجی را در سازمان بوجود می آورد.

5- با مشخص نمودن اجرای مختلف فرآيندها سنجش جامع را بوجود می آورد.

6- به دورنما و مأموریت سازمان معنا می بخشد.

7- به ایجاد دیدگاه مشترگ در کارکنان کمک می کند.

8- با شناخت مشتریها به ایجاد ارتباط با آنها کمک می کند.

9-با شناخت مشتریهای داخلی هماهنگی درون بخشی را تقویت می کند.

10-سازمانهای عمومی را به سازمانهای مسطح وافقی تبدیل می نماید.

11- پایش و ارزشیابی را در درون خود دارد.

چرا باید فرایندسازی انجام دهیم؟

هدف از مدلسازی فرآيندهای کاری یک سازمان، ایجاد یک زبان مشترک مفهومی(مبتنی بر استاندارد) و ساده(در قالب اشکال گرافیکی که هم حجم کمتری دارند و هم براحتی توسط کاربر قابل درک هستند)، بین مدیران و کارشناسان سازمان، و تحلیلگران سیستمی می‌باشد.


مدل‌سازی فرآيندها فعالیتی است که توسط تحلیل‌گران فرآيندها و به منظور استخراج فرآيندهای موجود و نمایش فرآيندهای جدید در تمام متدولوژی‌ها و استراتژی‌های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین فعالیتی تحلیل‌گران از ابزارهای مدل‌سازی برای مدل کردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می‌کنند.

 
مدل کردن فرآيندهای کسب و کار (و یا فرآيندهای سازمانی) یکی از ابتدایی ترین گام های حرکت به سمت بهینه سازی آنهاست. هدف از مدل کردن فرآيندها به نوعی مستندسازی روند انجام اموری است که به هر شکل سازمان در آن دخیل است. وجود یک زبان مشترک و استاندارد به منظور مدل کردن فرآيندها کمک می کند تا این مستندات در شرایط زمانی و مکانی مختلف کارایی خود را از دست ندهند.

انواع مدل های فرایندسازی

زبان‌های مختلفی در دنیا وجود دارد که برای مدل‌سازی فرآیندی استفاده می‌شوند که در این مقاله به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم:

زبان مدل‌سازی UML

UML مخفف Unified Modeling Language یک زبان قدرتمند مدلسازی است که توسط مهندسی نرم‌افزار برای مدلسازی و ساخت نرم‌افزار کاربرد فراوانی دارد. UML نمودارهای متنوعی را برای مدلسازی بکار می‌گیرد. نمودارهای UML در دو گروه «نمودارهای رفتاری» و «نمودارهای ساختاری» طبقه‌بندی می‌شوند.

 UML برای ایجاد درک صحیح از مدل، بکارگیری چند نمودار را برای توصیف پیشنهاد می‌نماید. UMLبرای بکارگیری عمومی در مدلسازی هرگونه نرم‌افزاری، طراحی شده است و دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود.

UML برای مدلسازی نرم‌افزار طراحی شده است و نه مدلسازی فرایند. ساخت نرم‌افزار حوزه وسیعی را شامل می‌شود که بکارگیری آن در حوزه فرآیند علاوه برای ایجاد پیچیدگی، باعث انحراف از تمرکز برروی فرآیند و کارایی فرآیند می‌گردد.

چه تعداد زبان مدل سازی فرایند در دنیا وجود دارد؟

مدلسازی براساس BPMN

BPMN مجموعه ای از نمادها جهت مدل سازی فرایندها می باشدکه مخفف کلمه Business Process Modeling Notation است و بهترین زبان برای مدل سازی فرآیند های کسب و کار (سازمانی) شناخته شده است. BPMN ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. مزیت اصلی استفاده از این زبان، قابلیت تبدیل آن به زبانهایی است که قابل پردازش توسط موتورهای گردش کار و فرایند است.

BPMN مدل سازی مدیریت فرآیند کسب و کار را بر عهده دارد و برای انواع مخاطبین (مدیران ، کارشناسان ، تحلیلگران و …) قابل درک و فهم است.

FlowChart

فلوچارت یک نوع از نمودار است که نشان دهنده یک الگوریتم، گردش کار یا فرایند است. بیشتر از فلوچارت برای مهندسی نرم افزار استفاده می شود تا در مدل کردن فرآیند های سازمان.

XPDL

XPDL یا زبان تعریف فرایند بصورت XML، یک فرمت استاندارد است که توسط کنسرسیوم جهانی مدیریت گردش کار (WFMC) مطرح شده و هدف آن فراهم نمودن امکان تبادل تعاریف فرایندهای کسب‌وکار بین محصولات ارائه‌دهنده گردش کار و سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (ابزارهای مدلسازی مختلف) است.

BPSim

BPSim که توسط کنسرسیوم WFMC معرفی شده است این امکان را فراهم میاورد که فرایندهای شناسایی شده در BPMN و XPDL با اطلاعات دقیقی از روشها و تحلیلها مورد حمایت واقع شوند.

شبیه‌سازی در BPMS این امکان را فراهم میاورد تا رفتارهای پویای فرآیندهای کسب و کار مانند زمانهای مازاد و … پشتیبانی شود و در جهت بهبود کارآیی فرایند، روال، کیفیت محصول، رضایت مشتری و استفاده بهینه از منابع بکار گرفته شود.

نرم افزار کاموندا، چهارچوب استاندارد فرایندسازی

نرم افزار Camunda یک سیستم عامل متن باز گردش کار و اتوماسیون تصمیم گیری است.

Camunda BPM با ابزارهایی برای ایجاد گردش کار و مدل های تصمیم گیری ، مدل های مستقر در کار تولید می شود و به کاربران امکان می دهد وظایف گردش کاری را که به آنها اختصاص داده شده است ، انجام دهند. این نرم افزار در جاوا توسعه یافته و به صورت نرم افزار متن باز با توجه به مجوزهای Apache منتشر می شود.

این یک موتور گردش کار سازگار با استاندارد BPMN و یک موتور تصمیم گیری سازگار با استاندارد DMN را فراهم می کند ، که می تواند در برنامه های جاوا و با سایر زبان ها از طریق REST تعبیه شود.

Camunda توسط Jakob Freund و Bernd Rucker در سال 2008 طراحی شد. در طی چهار سال ، کاموندا توانست پایگاه مشاوره ای با 250 مشتری ایجاد کند.
در 18 مارس 2013 ، کاموندا پروژه Activeiti را به کار گرفت تا Camunda BPM را به عنوان یک پروژه منبع باز راه اندازی کند.

مزایا و امکانات کاموندا


برنامه دسک تاپ Camunda Modeler به توسعه دهندگان امکان ایجاد و ویرایش نمودارهای پردازش BPMN و جداول تصمیم گیری DMN را می دهد. پرونده های ایجاد شده در هسته Camunda مستقر هستند که از یک BPMN برای تبدیل پرونده های BPMN 2.0 XML و فایلهای DMN XML به Java Objects استفاده می کنند. سازه های BPMN 2.0 را با مجموعه ای از پیاده سازی های رفتار BPMN پیاده سازی می کند.

دوربین تصمیم گیری Camunda DMN جداول تصمیم گیری مبتنی بر مشاغل را اجرا می کند. این کار با Workflow Engine از قبل یکپارچه شده است اما می تواند به عنوان یک برنامه مستقل از طریق REST یا برنامه های جاوا استفاده شود.

برنامه های دیگر تحت وب Camunda

Cockpit: ابزاری برای عملیات فرآیند فنی که به کاربران این امکان را می دهد تا بر روند کار و تصمیمات در تولید نظارت داشته باشند،و به تجزیه و تحلیل و حل مشکلات فنی بپردازند.


لیست کارها: به کاربران نهایی امکان می دهد تا روی کارهای تعیین شده کار کنند و در هنگام استفاده از موتور گردش کار Camunda برای مدیریت وظایف انسانی ، دید بیشتری را ایجاد می کنند.


بهینه سازی: یک ابزار تحلیلی و گزارشگری برای شناسایی خطاها و تنگناها در فرآیندهای گردش کار.


Cawemo: یک ابزار مدل سازی مشترک است که به چندین کاربر امکان ایجاد ، ویرایش و مشخص نمودن نمودارهای فرآیند BPMN را می دهد. این ابزار در ابتدا یک برنامه وب مستقل بود که توسط توسعه دهندگان Camunda ایجاد شده بود و در ماه مه سال 2019 وارد پشته محصول اصلی شد.


مدیر: به کاربران اجازه می دهد تا برنامه های وب Camunda یا کاربران REST API را مدیریت کنند. مدیریت کاربر موجود را می توان از طریق LDAP ادغام کرد.

نرم افزار فرایندساز کاموندا

فرایند چیست؟

فرایند به مجموعهٔ فعالیت‌های مرتبط به یکدیگر و به هم پیوسته‌ای اطلاق می‌شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده شده‌است. فرایند چندین مرحله دارد، و در هر مرحله یک یا چند منبع مصرف می شود و ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می نماید. خروجی هر فرایند می تواند به عنوان ورودی برای فرایند دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می‌یابد. تشخیص این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیت‌های آغازکننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعهٔ فعالیت‌های به هم پیوسته‌ای که با یک فعالیت مشخص آغاز می‌شود و با یک فعالیت مشخص پایان می‌یابد، نیز تعریف کرده‌اند.

هر فرایند از چندین فرایند کوچکتر تشکیل شده است و می تواند خودش جزئی از یک فرایند بزرگتر باشد. بنابراین تعیین فرایند ها و انتخاب محدوده ی آن ها امری اختیاری است و بستگی به نوع فعالیت سازمانی دارد. بنابراین برای ایجاد یک فرایند کلی در سازمان نیازی نیست تا تمام جزئیات را در یک فرایند در نظر بگیرید. شما می توانید فرایند های بزرگ را تعیین کنید و سپس برای هر فرایند بزرگ، چندین فرایند کوچک در نظر بگیرید.

(( تمامی فرآیند ها باید با اهداف و پیچیدگی های سازمان متناسب باشد و فرآیند ها باید با رویکرد ایجاد ارزش افزوده برای سازمان طراحی گردند. ))

در فرآیند سازی ممکن است خروجی ناخواسته ایجاد شود. نظیر زباله یا آلودگی. یک سیستم باید تمامی داده های لازم را برای اندازه گیری عملکرد فرآیند جمع آوری کند و اطلاعات تجزیه و تحلیل شده را جهت بهبود پیاده سازی کند. اثربخشی و کارایی فرآیند ها نیز می توانند در بازنگری داخلی یا خارجی فرآیند ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

اهمیت نگرش فرآيندی در سازمان:

امروزه با توجه به رقابت سرسخت حوزه های مختلف، بالا رفتن درک و آگاهی مشتریان، پیشرفت ثانیه شمار تکنولوژی، رایج شدن استفاده از اینترنت و دیگر ابزار فناوری و ...کیفیت و نحوه ی ارائه خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و بدان باید توجه بسیار کرد. بنابراین ایجاد فرایند درست و پیاده سازی درست آن به یکی از ضروت های سازمانی تبدیل شده است

1- کارکنان را به شناخت جامع وضعیت موجود سازمان رهنمون می سازد.باعث می شود کارکنان به یک تحلیل جامع از وضعیت سازمان دست یابند.

2- وقتی تمام اجزا و قسمتهای مختلف یک مسئله شناخته شود. شناسایی عوامل موثر بر قسمتهای مختلف براحتی امکانپذیر خواهد بود.

3- کارکنان را در انتخاب راه حل مناسب وکلیدی یاری می نماید.

4- فرهنگ خودسنجی را در سازمان بوجود می آورد.

5- با مشخص نمودن اجرای مختلف فرآيندها سنجش جامع را بوجود می آورد.

6- به دورنما و مأموریت سازمان معنا می بخشد.

7- به ایجاد دیدگاه مشترگ در کارکنان کمک می کند.

8- با شناخت مشتریها به ایجاد ارتباط با آنها کمک می کند.

9-با شناخت مشتریهای داخلی هماهنگی درون بخشی را تقویت می کند.

10-سازمانهای عمومی را به سازمانهای مسطح وافقی تبدیل می نماید.

11- پایش و ارزشیابی را در درون خود دارد.

چرا باید فرایندسازی انجام دهیم؟

هدف از مدلسازی فرآيندهای کاری یک سازمان، ایجاد یک زبان مشترک مفهومی(مبتنی بر استاندارد) و ساده(در قالب اشکال گرافیکی که هم حجم کمتری دارند و هم براحتی توسط کاربر قابل درک هستند)، بین مدیران و کارشناسان سازمان، و تحلیلگران سیستمی می‌باشد.


مدل‌سازی فرآيندها فعالیتی است که توسط تحلیل‌گران فرآيندها و به منظور استخراج فرآيندهای موجود و نمایش فرآيندهای جدید در تمام متدولوژی‌ها و استراتژی‌های مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین فعالیتی تحلیل‌گران از ابزارهای مدل‌سازی برای مدل کردن وضعیت فعلی و وضعیت آینده سازمان استفاده می‌کنند.

 
مدل کردن فرآيندهای کسب و کار (و یا فرآيندهای سازمانی) یکی از ابتدایی ترین گام های حرکت به سمت بهینه سازی آنهاست. هدف از مدل کردن فرآيندها به نوعی مستندسازی روند انجام اموری است که به هر شکل سازمان در آن دخیل است. وجود یک زبان مشترک و استاندارد به منظور مدل کردن فرآيندها کمک می کند تا این مستندات در شرایط زمانی و مکانی مختلف کارایی خود را از دست ندهند.

انواع مدل های فرایندسازی

زبان‌های مختلفی در دنیا وجود دارد که برای مدل‌سازی فرآیندی استفاده می‌شوند که در این مقاله به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم:

زبان مدل‌سازی UML

UML مخفف Unified Modeling Language یک زبان قدرتمند مدلسازی است که توسط مهندسی نرم‌افزار برای مدلسازی و ساخت نرم‌افزار کاربرد فراوانی دارد. UML نمودارهای متنوعی را برای مدلسازی بکار می‌گیرد. نمودارهای UML در دو گروه «نمودارهای رفتاری» و «نمودارهای ساختاری» طبقه‌بندی می‌شوند.

 UML برای ایجاد درک صحیح از مدل، بکارگیری چند نمودار را برای توصیف پیشنهاد می‌نماید. UMLبرای بکارگیری عمومی در مدلسازی هرگونه نرم‌افزاری، طراحی شده است و دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود.

UML برای مدلسازی نرم‌افزار طراحی شده است و نه مدلسازی فرایند. ساخت نرم‌افزار حوزه وسیعی را شامل می‌شود که بکارگیری آن در حوزه فرآیند علاوه برای ایجاد پیچیدگی، باعث انحراف از تمرکز برروی فرآیند و کارایی فرآیند می‌گردد.

چه تعداد زبان مدل سازی فرایند در دنیا وجود دارد؟

مدلسازی براساس BPMN

BPMN مجموعه ای از نمادها جهت مدل سازی فرایندها می باشدکه مخفف کلمه Business Process Modeling Notation است و بهترین زبان برای مدل سازی فرآیند های کسب و کار (سازمانی) شناخته شده است. BPMN ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. مزیت اصلی استفاده از این زبان، قابلیت تبدیل آن به زبانهایی است که قابل پردازش توسط موتورهای گردش کار و فرایند است.

BPMN مدل سازی مدیریت فرآیند کسب و کار را بر عهده دارد و برای انواع مخاطبین (مدیران ، کارشناسان ، تحلیلگران و …) قابل درک و فهم است.

FlowChart

فلوچارت یک نوع از نمودار است که نشان دهنده یک الگوریتم، گردش کار یا فرایند است. بیشتر از فلوچارت برای مهندسی نرم افزار استفاده می شود تا در مدل کردن فرآیند های سازمان.

XPDL

XPDL یا زبان تعریف فرایند بصورت XML، یک فرمت استاندارد است که توسط کنسرسیوم جهانی مدیریت گردش کار (WFMC) مطرح شده و هدف آن فراهم نمودن امکان تبادل تعاریف فرایندهای کسب‌وکار بین محصولات ارائه‌دهنده گردش کار و سیستمهای مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (ابزارهای مدلسازی مختلف) است.

BPSim

BPSim که توسط کنسرسیوم WFMC معرفی شده است این امکان را فراهم میاورد که فرایندهای شناسایی شده در BPMN و XPDL با اطلاعات دقیقی از روشها و تحلیلها مورد حمایت واقع شوند.

شبیه‌سازی در BPMS این امکان را فراهم میاورد تا رفتارهای پویای فرآیندهای کسب و کار مانند زمانهای مازاد و … پشتیبانی شود و در جهت بهبود کارآیی فرایند، روال، کیفیت محصول، رضایت مشتری و استفاده بهینه از منابع بکار گرفته شود.

نرم افزار کاموندا، چهارچوب استاندارد فرایندسازی

نرم افزار Camunda یک سیستم عامل متن باز گردش کار و اتوماسیون تصمیم گیری است.

Camunda BPM با ابزارهایی برای ایجاد گردش کار و مدل های تصمیم گیری ، مدل های مستقر در کار تولید می شود و به کاربران امکان می دهد وظایف گردش کاری را که به آنها اختصاص داده شده است ، انجام دهند. این نرم افزار در جاوا توسعه یافته و به صورت نرم افزار متن باز با توجه به مجوزهای Apache منتشر می شود.

این یک موتور گردش کار سازگار با استاندارد BPMN و یک موتور تصمیم گیری سازگار با استاندارد DMN را فراهم می کند ، که می تواند در برنامه های جاوا و با سایر زبان ها از طریق REST تعبیه شود.

Camunda توسط Jakob Freund و Bernd Rucker در سال 2008 طراحی شد. در طی چهار سال ، کاموندا توانست پایگاه مشاوره ای با 250 مشتری ایجاد کند.
در 18 مارس 2013 ، کاموندا پروژه Activeiti را به کار گرفت تا Camunda BPM را به عنوان یک پروژه منبع باز راه اندازی کند.

مزایا و امکانات کاموندا


برنامه دسک تاپ Camunda Modeler به توسعه دهندگان امکان ایجاد و ویرایش نمودارهای پردازش BPMN و جداول تصمیم گیری DMN را می دهد. پرونده های ایجاد شده در هسته Camunda مستقر هستند که از یک BPMN برای تبدیل پرونده های BPMN 2.0 XML و فایلهای DMN XML به Java Objects استفاده می کنند. سازه های BPMN 2.0 را با مجموعه ای از پیاده سازی های رفتار BPMN پیاده سازی می کند.

دوربین تصمیم گیری Camunda DMN جداول تصمیم گیری مبتنی بر مشاغل را اجرا می کند. این کار با Workflow Engine از قبل یکپارچه شده است اما می تواند به عنوان یک برنامه مستقل از طریق REST یا برنامه های جاوا استفاده شود.

برنامه های دیگر تحت وب Camunda

Cockpit: ابزاری برای عملیات فرآیند فنی که به کاربران این امکان را می دهد تا بر روند کار و تصمیمات در تولید نظارت داشته باشند،و به تجزیه و تحلیل و حل مشکلات فنی بپردازند.


لیست کارها: به کاربران نهایی امکان می دهد تا روی کارهای تعیین شده کار کنند و در هنگام استفاده از موتور گردش کار Camunda برای مدیریت وظایف انسانی ، دید بیشتری را ایجاد می کنند.


بهینه سازی: یک ابزار تحلیلی و گزارشگری برای شناسایی خطاها و تنگناها در فرآیندهای گردش کار.


Cawemo: یک ابزار مدل سازی مشترک است که به چندین کاربر امکان ایجاد ، ویرایش و مشخص نمودن نمودارهای فرآیند BPMN را می دهد. این ابزار در ابتدا یک برنامه وب مستقل بود که توسط توسعه دهندگان Camunda ایجاد شده بود و در ماه مه سال 2019 وارد پشته محصول اصلی شد.


مدیر: به کاربران اجازه می دهد تا برنامه های وب Camunda یا کاربران REST API را مدیریت کنند. مدیریت کاربر موجود را می توان از طریق LDAP ادغام کرد.

Read More

بزرگترین نمایشگاه تکنولوژی و فناوری در آسیا و خاورمیانه/ GITEX

GITEX

("Gulf Information Technology Exhibition ") بزرگترین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات درآسیا و خاورمیانه می باشد. در این رویداد سالیانه بیش از هزار بازدید کننده از سراسر دنیا برای بازدید از بیش از چهارهزار غرفه به آن مراجعه می کنند.

شروع GITEX

اولین بار در سال 1981 با هدف توسعه و پیشرفت کشورهای شرقی در زمینه های آی تی و تکنولوژی این نمایشگاه در یکی از سالن های مرکز تجارت جهانی دبی درامارات متحده عربی با عنوان GITE برگزار شد. با راه‌اندازی macworld  در سال 1988 به نام آن یک x اضافه شد و 3 سالن دیگر به آن افزوده شد. تعداد سالن‌های این نمایشگاه در حال حاضر 10 سالن است و با 21 کشور در دنیا در ارتباط می‌باشد و میزان بازدید آن به‌ صورت روزانه 150،000 نفر می‌باشد..

پس از اولین سال برگزاری این رویداد و استقبال شرکت های فعال در زمینه آی تی از این نمایشگاه، این نمایشگاه تبدیل به یک رویداد سالانه شد ، که هم اکنون یکی از بزرگترین نمایشگاه های دنیاست که از سرتاسر جهان، شرکت های حوزه آی تی در آن شرکت می کنند و بازدید کنندگان آن نیز مدیران ارشد، مدیران آی تی شرکت های بزرگ تکنولوژی از تمام اقصی نقاط جهان می باشند.

معمولا مصرف کنندگان و شرکت های بزرگی از شرق و غرب جهان به نمایشگاه جیتکس می آیند که همین امر موجب کسب اعتبار جهانی برای این نمایشگاه شده است. در گذشته شرکت های بزرگی مثل مایکروسافت، دل، اتصالات و ای ست در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.

GITEX در دهه های 2000

" نمایشگاه فناوری اطلاعات خلیج" در سال 2009 با ظرفیت بازدید ۱۳۸.۰۰۰ شرکت کننده در آن، توانست ۱۵۰.۰۱۹ نفر را برای بازدید از جیتکس دبی مجاب کند. و در همین سال بود که مایکروسافت از ویندوز 7 رونمایی شد.

طبق آمار اعلام شده توسط مسئولین این نمایشگاه، در جیتکس سال ۲۰۱۲ از میان بازدیدکنندگان سهم خاورمیانه ۶۰ درصد، آفریقا ۱۹ درصد، آمریکا ۱۳ درصد، شرق و شمال آسیا ۴ درصد و همچنین سهم اروپا نیز ۴ درصد بوده است. آمار نشان دهنده این است که سهم آفریقا نسبت به سال قبل (۲۰۰۱) به میزان ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

GITEX 2014

در جیتکس سال ۲۰۱۴ غول های بزرگ فناوری همچون  Apple ،HP ،Samsung ،Lenovo ،Dell ،Toshiba ،Blackberry ،Siemens و Better Life حضور پیدا کردند و همین حضور ستاره های جهان فناوری، اعتبار عجیب و غریبی نصیب جیتکس کرد.

از برخی اتفاقات مهم که در جیتکس سال گذشته رخ داد می توان به تولید تلویزیونی ۳ بعدی، بدون عینک، با فرمت فورکی، و همچنین تبلت ۷ اینچی سه بعدی و اسمارت فون سه بعدی توسط شرکت Aries Group دبی، رونمایی از حرفه ای ترین ارتباط زنده راه دور مشتری و بانک به نام Avaya Smart Connect، صفحه نمایش عجیب شرکت خودرو سازی لینکلن در طی رونمایی از ماشین جدید MKC، محصولات فورکی پاناسونیک، رونمایی از سری اسمارت فون های جدید شرکت Polaroid اشاره داشت.

GITEX 2015

نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۵ در برج تجاری دبی توسط حمدان بن محمد راشد ولیعهد ۳۲ ساله دبی افتتاح شد.  مساحت نمایشگاه جیتکس در سال 2015 به میزان 84،000 مترمربع بوده است و 146،000 نفر از آن بازدید کرده‌اند که از 10 کشور مختلف بوده‌اند. تعداد افراد مشارکت‌ کننده و اسپانسرها در این نمایشگاه 4200 نفر بوده است.

GITEX 2017

در سال 2017 ، بیش از 5000 شرکت در این نمایشگاه غرفه داشتند و بیش از 100.000 نفر از 120 کشور مختلف نیز در روزهای برگزاری نمایشگاه، از آن بازدید کردند. نمایشگاهی که در سال 2017 برگزار شد 5000 غرفه داشت و از کشورهای مختلفی در آن شرکت کرده بودند.

 نمایشگاه جیتکس دبی 2017  بیش از 140،000بازدیدکننده داشت که قسمت خریدوفروش الکترونیک و گجت آن 4 درصد را تشکیل می‌داد. و به میزان 240،000،000 دلار خرید وفروش در آن رخ داد.

GITEX 2018

نمایشگاه جیتکس دبی سال 2018 نیز در حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد که فعالان این بخش‌ها در آن شرکت کردند. نمایشگاه جیتکس دبی سال 2018 درواقع سی و هشتمین دوره برگزاری این نمایشگاه بود که حدود 20 بخش مختلف که در بیش از 10 صنعت کاربرد داشند در آن شرکت کردند.

موضوعات نمایشگاه GITEX

رایانش ابری ((Cloud

2- GolfComms

3- Block Chain

4- سخت افزار

5- نرم افزار

6- تکنولوژی مصرف کننده

7- پلت فرم تخصصی تجارت برای توزیع کنندگان گوشی های همراه

8- امنیت شبکه و زیر ساخت

9- دیتا سنتر یا مرکز داده

10- دیتا های بزرگ (Big Data)

11- چاپ سه بعدی (3D)

12- شهرهای هوشمند

13- خانه های هوشمند

14- محل کار هوشمند

15- حمل و نقل در آینده

16- هواپیمای بدون سرنشین و پهباد

17- رباتی

هرساله یک شرکت حاضر در نمایشگاه هزینه حضور و پذیرایی از اصحاب رسانه و خدمات نمایشگاهی را بر عهده می‌گیرد. بخش Media Centre قسمتی از نمایشگاه است که برای بهره‌مندی اصحاب رسانه و برقراری ارتباطات لازم در انتشار مناسب اخبار، تماس با دنیای خارج نمایشگاه و استراحت مهیا می‌باشد.

این فضا مجهز به امکانات اینترنت پرسرعت، لپ‌تاپ‌های مجهز به فناوری‌های مورد نیاز، فاکس، تلفن، کپی و اسکنر و پرینتر پذیرای اصحاب رسانه بوده که با پذیرایی مرتب از لحاظ مواد غذایی و هدیه‌های متفاوت روزانه برای خبرنگاران و عکاسان تکمیل می‌شود.
همچنین در هفته‌ی تکنولوژی GITEX برای پیدا کردن نوآوری‌هایی در زمینه صنعت، جوایزی ویژه در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال جایزه‌ی GITEX Hot Stuff متعلق به وسایل الکترونیکی است که بیشترین مصرف‌کننده را دارا باشد. اعضاء در این گروه به ده بخش تقسیم می‌شوند که برای هدف مورد نظر رقابت می‌کنند و این بخش از مسابقه به وسیله داوران متخصص و نظر عمومی‌ مردم داوری می‌شود و در پایان به نفرات برتر طی مراسمی‌ با عنوان lavish gala هدایای ارزنده‌ای اهدا می‌شود.
بخش دیگری که در نمایشگاه جیتکس وجود دارد به رقابت‌های آزمایشگاهی دانش‌آموزی (Student Lab) اختصاص یافته است که با همکاری گوگل برگزار می‌گردد.

این رقابت به منظور جذب دانش‌آموزان با استعداد برای ارتقاء رهبران آینده ICT انجام می‌شود. پس از بررسی پروژهای ارائه شده توسط هیئت داوری، تعدادی از این پروژه‌ها انتخاب شده و بهترین پروژه‌ها به شرکت‌هایی که در زمینه ICT پیشرو هستند، ارائه خواهند شد.

GITEX 2019

تنها یک هفته باقی مانده است به برگزاری رویداد بزرگ GITEX سال 2019

همچون سال های گذشته امسال نیز ، رویداد GITEX در شهر دبی و در تاریخ 6 تا 10 اکتبر در مرکزتجارت جهانی دبی بزگرار میشود.

امسال بیش از 4500 شرکت از 140 کشور و در 290 ساعت پذیرای بیش از 100 هزار بازدید کننده از سراسر دنیا خواهند بود.

نمایشگاه GITEX امسال، با رونمایی از مگاترندها متفات از سال های گذشته خواهد بود.

رونمایی از تحولات حمل ونقلی در آینده

موضوعات امسال نمایشگاه شامل مواردی چون:

اینترنت اشیاء، نرم افزارهای یکپارچه، راهکارهای تجاری و مدیریتی، اینترنت 5G ، شهرهای هوشمند، آینده حمل و نقل، مرکز تحقیقات و اطلاعات، تحلیل داده های بزرگ، فضای ابری، ساختمان هوشمند، زندگی هوشمند، پرینت های سه بعدی، صنعت رباتیک، امنیت شبکه و...

در نماشگاه GITEX امسال بیش از 9 کنفرانس با موضوعت مختلفی چون، شهر5G، شهروندان هوشمند، پیشرفت بازی، بازاریابی دیجیتالی و... برگزار خواهد شد.

Read More

سیستم عامل متن باز

سیستم عامل چیست؟

سیستم عامل ( oprerating system) یا OS یک برنامه نرم افزاری است که سخت افزار رایانه را قادر می سازد با نرم افزار رایانه ارتباط برقرار کند و بتواند کارهایش را اجرا کند. بدون سیستم عامل رایانه ، برنامه های رایانه ای و نرم افزاری بی فایده است.

سیستم عامل ها، از ویندوز روی کامپیوتر شخصی شما گرفته تا اندروید روی گوشی های هوشمند، همگی از بیشمار خط کد نرم افزاری تشکیل شده اند.

متن باز یا متن بسته؟

در سیستم عامل های متن بسته (Closed Source) مثل ویندوز، کدها فقط توسط مایکروسافت قابل تغییر هستند و تنها چند مشتری ویژه از شرکت های بزرگ توانایی رؤیت کدها را دارند. در مقابل، کد سیستم عامل متن باز (Open Source) به شکل رایگان در اختیار همگان قرار دارد و همه می توانند آن را تغییر دهند. البته این فرایند باید تحت مجوزهای اپن سورس مثل MIT، مجوز همگانی گنو (GNU GPL) یا آپاچی 2.0 صورت گیرد.

امکان بررسی کد منبع توسط افراد مختلف، مزایای بسیاری دارد. افرادی که دانش فنی کافی دارند می توانند سیستم عامل را شخصی سازی کرده و مشکلات آنها را با رجوع به کد منبع، رفع نمایند. همچنین سیستم عامل های متن باز توسط جوامع نرم افزاری توسعه داده می شوند که از کاربران حرفه ای تشکیل شده اند.

سیستم عامل های متفاوت با ویژگی ها و رویکردهای متفاوت در حال حاضر در دسترس می باشد.

برخلاف باور عمومی که اولین سیستم عامل (محیط کار کامپیوتر) دارای محیط کار گرافیکی را مایکروسافت ویندوز می‌دانند، این شرکت اپل بود که با ارائه اولین سیستم عامل گرافیکی مکینتاش در سال 1984 راه استفاده از ماوس را در کامپیوترهای شخصی باز کرد زیرا در آن زمان، سیستم عامل های موجود به صورت خط فرمان(command line شبیه محیطی که در سیستم عامل های DOS دیده‌اید) ارائه می شد، در نتیجه دیگر چیزی به نام ماوس استفاده ای نداشت.
به غیر از ارائه یک محیط گرافیکی جذاب و پویا، می توان راز موفقیت اپل را در ارائه سیستم عامل و سخت افزار به همراه یکدیگر دانست.

لینوکس چیست؟

در بطن بسیاری از سیستم عامل های متن باز، کرنل لینوکس قرار گرفته است. لینوکس هسته اصلی این سیستم ها را تشکیل می دهد و کرنل با سخت افزار سیستم در ارتباط است. کرنل لینوکس در سال 1991 توسط لینوس توروالدز توسعه یافت.

کرنل کارکردهای اصلی سیستم عامل را فراهم می کند و نحوه پردازش داده ها و جابجایی آنها در حافظه را کنترل می نماید. مدیریت فایل ها، تعامل با ابزارهای متصل به کامپیوتر و دیگر کارکردهای اصلی هم در فهرست وظایف کرنل قرار می گیرند.

سازندگان سیستم عامل، ابزارهای مورد نیاز خود را ساخته و آنها را به کرنل لینوکس متصل می کنند تا سیستم عامل شکل بگیرد. این ابزارها موارد مختلفی از جمله سیستم های پنجره سازی برای ارائه تجربه دسکتاپ گرافیکی یا سرویس های پنهان مدیریت سیستم را در بر می گیرند. توسعه کرنل لینوکس تحت نظارت توروالدز ادامه می یابد و نسخه 5.0 آن به تازگی منتشر شده است.

طبق آمار سایت Stack Overflow لینوکس محبوب ترین پلتفرم بین برنامه نویسان است

بنیاد نرم افزار آزاد (FSF) نشان می دهد که سیستم عامل های متن باز مدرن تا چه حد از گنو و ابزارهایش استفاده می کنند. این بنیاد معتقد است سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس را باید سیستم عامل مبتنی بر گنو/لینوکس نامید.

آیا سیستم عامل متن باز جدا از لینوکس هم وجود دارد؟

بله. اگرچه بیشتر سیستم عامل های متن باز بر پایه لینوکس توسعه یافته اند، اما موارد دیگری هم وجود دارند. یکی از مهم ترین موارد، سیستم عامل رایگان FreeBSD است که به دهه 1970 میلادی و سیستم عامل یونیکس دانشگاه برکلی بر می گردد و ارتباطی به کرنل لینوکس ندارد.

سیستم های مبتنی بر یونیکس را می توان با دسکتاپ های Gnome 2 یا KDE نیز همراه کرد که ساختار آشنایی برای کاربران لینوکس دارند و بسیاری از برنامه های لینوکس را هم اجرا می کنند.

سیستم عامل ReactOS را می توان یکی از جالب ترین گزینه های جایگزین لینوکس دانست که به شکل متن باز در حال توسعه است و شباهت زیادی به ویندوز ایکس پی دارد. این سیستم عامل که برای کاربران ویندوز کاملاً آشنا به نظر می رسد، هنوز در مرحله توسعه آزمایشی قرار دارد و با مشکلات و باگ های زیادی همراه است.

برای کاربران قدیمی که از خط فرمان داس (DOS) استفاده می کردند، سیستم عامل متن باز FreeDOS توسعه یافته که توانایی اجرای برنامه های قدیمی را نیز دارد. در واقع هر برنامه ای که روی MS-DOS اجرا می شد را می توان روی FreeDOS نیز اجرا کرد.

تفاوت انواع سیستم عامل متن باز در چیست؟

اگرچه لینوکس در بطن بسیاری از سیستم عامل ها قرار گرفته، اما تفاوت های ظاهری و کارکردی زیادی بین آنها وجود دارد. بعضی توزیع ها مثل اوبونتو، مینت و المنتاری (Elementary) روی سادگی و کارآیی تمرکز کرده اند و بعضی دیگر مثل Tails ویژگی های امنیتی را در دستور کار قرار داده اند. مواردی مثل دبیان (Debian) و جنتو (Gentoo) هم برای کاربران حرفه ای ساخته شده اند.

بعضی توزیع های لینوکس از طراحی محیط دسکتاپ ویندوز بهره می برند و بعضی دیگر به مک او اس شبیه هستند. مواردی هم دیده می شوند که واسط گرافیکی ندارند و فقط خط فرمان را در اختیار کاربر می گذارند.

برنامه های متن باز چگونه کار می کنند؟

برنامه های متن باز از اساس شبیه برنامه های دیگر هستند. تفاوت در این است که کد منبع این برنامه ها در اختیار همگان قرار می گیرد و کاربران حرفه ای می توانند این کد را ببینند، تغییر دهند و نتیجه را با دیگران به اشتراک بگذارند.

محبوب ترین سیستم عامل اپن سورس کدام است؟

پاسخ به این سؤال به سادگی ممکن نیست. در واقع پر کاربرد ترین سیستم عامل متن باز، اندروید است که بر پایه نسخه تغییر یافته ای از کرنل لینوکس توسعه پیدا کرده است. مشکل اینجاست که بسیاری از کارشناسان، اندروید را متن باز نمی دانند. هسته این سیستم عامل یعنی پروژه اپن سورس اندروید، متن باز است اما این هسته بر پایه اپلیکیشن های متن بسته گوگل ساخته شده است.

اینجا از کرومیوم OS هم می توان نام برد، سیستم عاملی که وب اپلیکیشن ها را در اختیار شما می گذارد. این سیستم عامل به شکل مستقل منتشر نشده ولی به شکل کروم OS در کروم بوک ها دیده می شود و در محیط های آموزشی به کار می رود.

به جز موارد فوق، سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس تنها 1 الی 3 درصد سهم بازار کامپیوترهای شخصی را در اختیار دارند. طبق آمار گوگل ترندز، توزیع اوبونتو بیشترین محبوبیت را بین کاربران دارد ولی گزینه های جدیدی مثل مینت هم روز به روز محبوب تر می شوند.

البته اگر سیستم عامل های سرور را در نظر بگیریم، داستان متفاوتی را شاهد خواهیم بود. سیستم های مبتنی بر لینوکس مثل اوبونتو، رد هت انترپرایز و CentOS در این حوزه حکمرانی می کنند. لینوکس همچنین محبوب ترین گزینه بین پلتفرم های پردازش ابری مثل آمازون وب سرویس، گوگل کلاد و مایکروسافت آژور به شمار می رود. در حوزه ابررایانش هم لینوکس برتری دارد و تمام 500 ابررایانه برتر دنیا در حال حاضر از لینوکس بهره می برند.

امنیت سیستم عامل متن باز چگونه تأمین می شود؟

وقتی تعداد زیادی کاربر حرفه ای کد سیستم عامل را بازبینی کنند، احتمال شناسایی باگ ها، حفره های امنیتی و کدهای مشکوک بالاتر می رود. البته این موضوع در عمل به همین سادگی ها نیست. گاهی اوقات بعضی حرفه های امنیتی خطرناک تا سال ها ناشناخته می مانند. بعضی توسعه دهندگان برجسته معتقدند پیچیدگی نرم افزارهای مدرن، نظارت همگانی را بی اثر می کند و بهتر است گروهی ویژه به شکل متمرکز تأمین امنیت آنها را بر عهده بگیرند.

البته سیستم عامل های زیادی هم هستند که با هدف ارائه قابلیت های امنیتی ویژه و حفاظت از محرمانگی اطلاعات کاربر عرضه شده اند. مثلاً Tails برای جلوگیری از سرقت اطلاعات و رهگیری فعالیت های کاربران طراحی شده است. این سیستم عامل را می توان از روی DVD یا درایو USB اجرا کرد. طبق ادعای سازندگان، Tails هیچگونه ردپایی از خودش روی کامپیوتر بر جای نمی گذارد و ارتباط اینترنتی را هم از طریق شبکه Tor برقرار می کند تا کاربر کاملاً ناشناس باقی بماند. Tails همچنین فایل ها، ایمیل ها و پیام ها را رمزگذاری می کند.

از دیگر سیستم عامل های امنیت محور می توان به Qubes اشاره کرد. این OS با دسته بندی فعالیت های مختلف در بخش های مجزا موسوم به کیوب (Qube) آنها را از دسترسی به اطلاعات دیگر برنامه ها باز می دارد. مثلاً می توانید از یک کیوب برای باز کردن سایت نامطمئن و از دیگری برای انجام کارهای بانکی استفاده کنید.

چرا باید از نرم افزار متن باز استفاده کرد؟

اگر به دنبال درک ارزش نرم افزار متن باز برای کسب و کار خود هستید، کافیست نگاهی به خرید شرکت رد هت (Red Hat) توسط IBM بیندازید. شرکت IBM با این قرارداد به دنبال تقویت زیرساخت های دیتاسنتر در بخش خدمات کلاد است، حوزه ای که تا حد زیادی به نرم افزارهای متن باز تکیه دارد. رد هت با پشتیبانی از نرم افزار متن باز، کسب و کاری چند میلیارد دلاری را برای خودش راه انداخت و امروزه نقش تعیین کننده ای در دنیای متن باز ایفا می کند.

با کوچ کسب و کارها به پلتفرم های کلاد، نرم افزار متن باز هم نقش مهم تری در معماری سازمانی پیدا می کنند و این نقش روز به روز برجسته تر می شود. پلتفرم های کلاد معمولاً میکروسرویس ها را بر پایه ابزارهای متن باز ارائه می دهند. چرخه هایپ نرم افزار متن باز گارتنر برای سال 2018 هم نشان می دهد پروژه های زیرساختی متن باز به نقطه تمرکز این حوزه تبدیل شده اند.

نگرانی های امنیتی اصلی در مورد سیستم عامل متن باز چیست؟

کارشناسان هنوز در این زمینه به اتفاق نظر نرسیده اند که آیا سیستم عامل متن باز ایمن تر از دیگر گزینه هاست یا خیر. از طرفی نگرانی های امنیتی در مورد نرم افزارهای متن باز طی سال های اخیر افزایش یافته است.

متخصصین IT شرکت Sonatype گزارش می دهند طی 5 سال اخیر، نفوذ به نرم افزارهای متن باز 71 درصد افزایش یافته است. شرکت Synopsys هم با بررسی بیش از 1200 نرم افزار تجاری در سال 2018 می گوید بیش از 60 درصد آنها حداقل یک نمونه آسیب پذیری خطرناک ناشی از کدهای متن باز داشته اند. البته این گزارشات، چیزی از آسیب پذیری سیستم عامل های اختصاصی کم نمی کنند.

سیستم عامل متن باز چقدر پایدار است؟

اگرچه پیش از این سیستم های مبتنی بر لینوکس را با مشکلات کارکردی مثل پشتیبانی ضعیف درایورها می شناختیم، اما امروزه گزینه های محبوبی مثل اوبونتو و لینوکس مینت به سادگی روی کامپیوترهای x86 نصب و اجرا می شوند.

همچنین سیستم عامل های لینوکسی زیادی برای سخت افزار مبتنی بر آرم وجود دارند. پردازنده های آرم (ARM) معمولاً روی دستگاه های همراه به کار می روند. سیستم عامل پایدار Raspbian بر پایه دبیان را می توان یکی از این موارد دانست که روی کامپیوتر کوچک رزبری پای اجرا می شود.

مزایا و معایب نرم افزار متن باز در مقایسه با نرم افزار متن بسته

گزارش شرکت رد هت نشان می دهد کسب و کارها به خاطر قیمت پایین به نرم افزار متن باز روی می آورند و 33 درصد کاربران سازمانی، قیمت را مزیت اصلی این نرم افزارها می دانند. البته این دیدگاه در حال تغییر است و حالا 29 درصد از کاربران به خاطر دسترسی سریع تر به نوآوری های دنیای تکنولوژی از اینگونه نرم افزارها استقبال می کنند.

امنیت را می توان یکی از نگرانی های اصلی کسب و کارها دانست و 38 درصد کاربران، مباحث امنیتی را عامل بازدارنده اصلی در این بخش می دانند. به روز رسانی مداوم نرم افزارهای متن باز اهمیت فوق العاده ای دارد. شرکت Equifax به خاطر آپدیت نکردن فریمورک Apache Struts مورد حمله هکرها قرار گرفت و اطلاعات بیش از 143 میلیون شهروند آمریکایی را فاش کرد.

آینده سیستم عامل های متن باز

جامعه متن باز در آستانه تغییرات گسترده قرار دارد تا نقش مهم تری را در دنیای تکنولوژی ایفا کند.

مایکروسافت به تازگی به این حوزه روی خوش نشان داده و ساتیا نادلا از علاقه مایکروسافت به لینوکس می گوید. قرار است علاوه بر 60 هزار پتنت کنونی، تعداد زیادی از پتنت های مایکروسافت هم به طور رایگان در اختیار عموم قرار گیرند. این پتنت ها مواردی همچون فناوری های متن باز قدیمی مثل اندروید، کرنل لینوکس و OpenStack یا فناوری های جدید مثل LF Energy یا HyperLedger را در بر می گیرند.

از طرفی کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل لینوکس به طور گسترده وارد بازار شده اند تا با کروم بوک رقابت کنند.

با این حال هنوز آینده لینوکس به عنوان برترین سیستم عامل متن باز در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقط در صورت تلاش مستمر جامعه متن باز است که لینوکس می تواند از سیستم عامل مخصوص کاربران حرفه ای، به یک سیستم عامل عمومی تبدیل شود.

Read More

آینده فروشگاه های هوشمند

سال 2016 بود که آمازون از سرویس جدید خود به نام " جنس را بردار و برو" رونمایی کرد. فروشگاه اینترنتی آمازون، پیشگام تمام فروشگاه های اینترنتی و یکی از اصلی ترین فروشگاه های خرید و فروش در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر با رونمایی از این سرویس قاعده ی اصلی خرید کردن را برهم زد.

آمازون گو یا Amazon Go اپلیکیشن طراحی شده توسط گروه آمازون است که در واقع یک فروشگاه فیزیکی می باشد. آمازون می‌گوید این فروشگاه به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های تجربه خرید مجهز است و خریداران با نصب اپلیکیشنAmazon Go در هنگام ورود به‌طور خودکار وارد حساب آمازون‌شان می‌شوند و با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشینی و همچنین سنسور فیوژن جنس برداشته شده به‌طور خودکار در سبد فرد خریدار قرار می‌گیرد و سپس هزینه آن از روی کارت اعتباری تعریف‌شده کم می‌شود. در زمان ترک فروشگاه نیز صورتحساب مجازی به موبایل مشتری ارسال می‌شود.

اما پس از آن بازی از این هم جالب تر شد. درست یک سال بعد از ارائه ی سرویس آمازون گو توسط آمازون، یک استارت آپ چینی دست‌ به‌ کار شد و چند فروشگاه بدون کارمند را در چین راه‌اندازی کرد که در این فروشگاه‌ها، مشتریان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه خود، در فروشگاه را باز کنند و پرداخت خریدهایشان را انجام دهند. فروشگاه های " BingoBox" فروشگاه های کوچک متحرکی هستند که انواع موادغذایی و میوه های تازه را برای فروش دارند و قابلیت انتقال این فروشگاه ها به آسانی میسر است. در این فروشگاه ها هیچ فروشنده و یا کارمندی وجود ندارد و باید تمام کارهای خرید وپرداخت پول را خودش شخص انجام بدهد، حتی در مغازه را باید خود شخص باز کند.

اما هنوز این بازی ادامه دارد و همه به دنبال این هستند که دست به اقدام هوشمندانه تری بزنند.

در همان سال یعنی سال 2017 و چند ماه پس از راه اندازی فروشگاه های بینگوباکس، فروشگاه Goto Mall بزرگ‌ترین فروشگاه زیرزمینی در کره جنوبی اعلام کرد که با مشارکت یکی از صرافی‌های داخلی قصد دارد تا امکان پذیرش بیت‌کوین در تمام شعب فروشگاهی‌اش را فراهم کند. مرکز خرید Gangnam Terminal Undergroud که به آن Goto Mall می‌گویند بزرگ‌ترین مرکز خرید در کره جنوبی با بیش از ۶۰۰ فروشگاه است که روزانه حدود نیم میلیون نفر مشتری دارد. به این ترتیب گزینه پرداخت با بیت‌کوین هم در کنار دیگر گزینه‌های پرداختی فروشگاه مانند پول نقد، کارت اعتبار و علی‌پی برای مشتریان قرار خواهد گرفت.

اما مایکروسافت هم از این بازی عقب نماند و در پی پیشی گرفتن از آمازون دست به ساخت فروشگاه هایی شبیه به آمازون زد. در سال 2018 یک تیم ۱۰ الی ۱۵ نفری از مهندسان مایکروسافت روی توسعه این فناوری مشغول به کار شدند تا بتوانند آنچه خریداران در سبدشان قرار می‌دهند را ردیابی کنند.

درست مانند آمازون گو، فناوری مایکروسافت نیز خریداران را دنبال می‌کند و زمانی که داخل فروشگاه در حال قدم زدن هستند، می‌تواند اقلام انتخابی آنها را پردازش و ردیابی کند. زمانی که فرد خریدهایش به اتمام رسید می‌تواند بدون آنکه برای انجام پرداخت از فروشگاه خارج شود و پرداخت به‌صورت آنلاین از حسابش کسر خواهد شد.

ظاهرا بخشی از فناوری مایکروسافت شامل دوربین‌هایی است که به سبدهای خرید خریداران متصل می‌شود که به این ترتیب انتخاب خریداران را نظارت می‌کند.

مایکروسافت هنوز کاملا این فناوری را تکمیل نکرده است و در پی آسان تر کردن نحوه ی خرید و پیشی گرفتن از آمازون در این زمینه می باشد.

اما شرکت آمازون، هنوز هم در پی پیشرفت بیشتر و بهتر کردن فروشگاه های" آمازون گو" خود است.

فروشگاه‌های آمازون گو که در آن مشتریان می‌توانند بدون اینکه در صف پرداخت معطل بمانند اقلام موردنیازشان را تهیه کنند، 5 ماهپیش اعلام کرد که پرداخت‌های نقدی را هم پذیرش می‌کند.

براساس گزارش CNBC، شرکت آمازون قصد دارد مکانیسم‌های پرداخت دیگری را در فروشگاه‌های بدون صندوقدار خود اضافه کند که امکان خرید با استفاده از اپلیکیشن متصل به بانک یا کارت اعتباری را برای فرد فراهم می‌کند.

آمازون، ۱۰ فروشگاه آمازون گو دارد اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۳ هزار فروشگاه بدون صندوقدار افتتاح کند.

اما خب مسلما این پیشرفت ادامه خواهد داشت و شرکت های معتبر و گوناگون دیگری نیز دراین زمینه دست به کار خواهند شد و در آینده ی نه چندان دور شاهد فروشگاه هایی بدون کارمند، صندوقدار و فروشنده خواهیم بود که در آن فقط خریداران هستند وتمام کارها را باید خود آن ها انجام دهند.

Read More

نرم افزارهای یکپارچه در تقابل با نرم افزارهای جزیره ای !!

کلید موفقیت سازمان های بزرگ در جامعیت اطلاعات، صرفه جویی در زمان و هزینه، رصد و کنترل کامل کارکنان و جلوگیری از فساد است!!

هر مدیری در هر شرکتی، بنابر اصول و قواعد آن شرکت و نحوه ی کار، سیاست ها و خط مشی هایی برای شرکت در نظر می گیرد تا شرکت در راستای اهداف خود گام بردارد و از هرگونه آشفتگی و هرج و مرج دور بماند.

اما امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، راه های بسیاری برای ایجاد بی نظمی وقانون شکنی در سازمان ها ایجاد شده است.

از نرم افزارهای هک سیستمی گرفته تا دزدی اطلاعات و یا دست بردن در اطلاعات و داده های سازمانی. بنابراین، بسیاری از مدیران برای ماندن در عرصه ی رقابت و سرپا بودن سازمانشان باید به فکر راه چاره باشند و راه جدیدی را درپیش بگیرند.

شرکت های نرم افزاری همواره به فکر این بوده اند که چگونه و با چه متدهایی می توانند نرم افزارهای بهتری به بازارعرضه کنند. و یک نرم افزار خوب باید چه ویژگی های داشته باشد تا مدیران از آن استقبال کنند.

در دهه ی اخیر، صنعت نرم افزاری با پیشرفت قابل توجهی مواجه بوده است و آن هم تولید نرم افزارهای یکپارچه است.

نرم افزار یکپارچه چیست؟

در گزشته نرم افزارها به طور جداگانه و به اصطلاحی جزیره ای بودند. یعنی برای هر بخشی در یک سازمان از یک نرم افزار استفاده می شد. و به طور کلی بیشتر نرم افزارهای مورد نیاز سازمان ها، نرم افزار حسابداری بود. اما در دهه ی اخیر و با توجه به حساسیت مدیران در کنترل و مدیریت سازمان ها و مجموعه هایشان، نرم افزار های گسترده با کارآیی های بیشتری به بازار عرضه شده است. اما مهم ترین ویژگی نرم افزارهای امروزی یکپارچگی آن هاست.

در گذشته به دلیل محدودیت هایی نظیر ضعف سخت افزاری ، دانش صنفی در یک حوزه، پایین بودن اطلاعات برنامه نویسیو بسیاری از مسائل دیگر، شرکت های نرم افزاری مبادرت به ساخت نرم افزار ها در یک حوزه می کردند. حال آنکه با رشد مشتریان و نیاز صنایع بزرگ کم کم نیاز به داشتن یک راه حل جامع تر در بازار احساس شد .

به راه حل هایی که نیازهای شرکت را در قالب یک نرم افزار رفع کند، نرم افزار های یکپارچه می گویند و در صورتی که نیازهای شرکت از طریق چندین نرم افزار مرتفع گردد در اصطلاح به آن نرم افزارهای جزیره ای می گویند.

 در واقع، به مجموعه ای از نرم افزارهای مرتبط با هم که به منظور دستیابی به اهدافی خاص طراحی شده اند نرم افزار یکپارچه، سیستم یکپارچه یا نرم افزار جامعIntegrated Software می گویند.

هر نرم افزار یکپارچه از چندین زیرسیستم تشکیل می شود. هر یک از این زیرسیستم ها قابلیت ارائه خروجی مجزا و خروجی مرتبط با سایر زیرسیستم ها را دارا هستند. در واقع سیستم های یکپارچه یا جامع جایگزینی برای سیستم های جدا از هم هستند.

نرم افزارهای یکپارچه معمولاً نرم افزارهای مبتنی بر بانک اطلاعاتی هستند که اطلاعات یک زیرسیستم در زیرسیستم های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار یکپارچه
یکپارچگی، جامعیت اطلاعات

مزایای استفاده از نرم افزار های یکپارچه :

صرفه جویی در هزینه و تجهیزات : برای خرید نرم افزارهای یکپارچه شما یک بار هزینه صرف می کنید و تمام بخش های سازمان خود را با همان نرم افزار مجهز می کنید اما زمانی که چندین نرم افزار خریداری می کنید باید چندین بار هزینه بپردازید و برای هرکدام از این نرم افزار تجهیزات خاص خودش را فراهم کنید.

صرفه جویی در وقت : معمولا ماژول های نرم افزار یکپارچه با هم تعامل داند و زنجیر وار با هم مبادله اطلاعات انجام میدهند و ورود دیتا را به حداقل رسانده و بهترین نتیجه را در کمترین زمان رقم میزنند .

پیاده سازی سریع تر در سازمان(آموزش و کارایی ) : به دلیل قوائد کلی شرکت تولید کننده نرم افزار در تمام ماژول ها و نوع پوسته نرم افزار یکپارچه خیلی راحتتر پیاده سازی و آموزش داده میشود تا چند نرم افزار

کنترل بهتر بر روبه ی اطلاعات و امنیت داده ها : معمولا این نرم افزار ها بر روی یک بانک اطلاعاتی متمرکز پیاده سازی گشته و تمرکز اطلاعات و امنیت آن در مقایسه با مدیریت چند مکان و چند بانک اطلاعاتی بهینه تر است .

Read More

اختلال در کار پلیس با تی شرت

سامانه تشخیص شماره پلاک خودرو (ALPR) با بررسی مداوم خودروهایی که در خیابان تردد می‌کنند، از آنهایی که قوانین را رعایت نکرده‌اند، عکس می‌گیرند تا همراه با نامه جریمه، به نشانی راننده ارسال شود. این سامانه‌های ناظر در بسیاری از نقاط آمریکا از باجه‌های تلفن عمومی گرفته تا خودروهای پلیس نصبند، اما کارشان بیش از دوربین تله سرعت است. وقتی در حال تردد هستید، آنها پلاک‌ها را می‌خوانند، مکان GPS و اطلاعات مالک خودرو، همچنین تاریخ و زمان را ضبط می‌کنند.

بنابر ادعا سازمان بنیاد مرزهای الکترونیکی( eff ) این سامانه‌ها فقط یک فناوری مقابله با جرم و جنایت به حساب نمی‌آیند. آنها به پلیس امکان می‌دهند تا مسافرت و حتی رفت و آمد مردم به نقاط حساسی چون مراکز بازپروری و درمانگاههای ویژه مهاجران را رصد کنند.

تی شرت فریبنده

کیت رز کارشناس حرفه‌ای امنیت دیجیتال و طراح لباس، تی‌شرت‌هایی را طراحی کرده که زمینه پارچه‌شان می‌تواند سامانه تشخیص شماره پلاک خودرو (ALPR) را به اشتباه بیندازد. طراحی‌های رز روند تشخیص شماره پلاک خودرو را مختل می‌کند. او الگوهای تکراری را روی پارچه‌های مختلف آزمایش کرد تا به اندازه کافی به پلاک واقعی شبیه‌تر شوند، به شکلی که سامانه‌های تشخیص پلاک به اشتباه بیفتند و تصویر پلاک روی تی‌شرت را هم ذخیره کنند. او می‌گوید: "شما با پوشیدن این طراحی‌ها در خیابان، کمک می‌کنید تا داده‌های به‌دردنخور به سامانه‌های نظارتی ارائه شوند. این کنش در مقیاس وسیع می‌تواند کاربرد آنها را کاهش دهد و استفاده از آنها را گران‌تر کند". خانم رز در سخنرانی خود در همایش اخیر هکرها در دفکان اضافه کرد: "من فکر می‌کنم مهم است که روش‌هایی ممکن برای عدم سازگاری با سامانه‌های نظارتی را آزمایش کنیم. من لباس را به عنوان اولین گام در دسترس در این راه می‌پسندم. هک کردن اساساً کاری است در راستای دموکراتیک کردن و تغییر شکل دادن سامانه‌ها و دستگاه‌هایی که همه از آنها استفاده می‌کنیم".

Read More

پنج روند در حال ظهور در توسعه نرم افزار در آینده

صنعت نوسعه نرم افزار یکی از صنایعی است که به سرعت در حال رشد می باشد و توسعه دهندگان این صنعت در همه جای جهان، در خطر هستند. اما درعین حال، آینده ی این شغل، موضوع داغی است، زیرا امید آن می رود که آینده این کار فرصت های بیشتری برای تمام افراد در تمام جهان ایجاد کند، فرصت هایی با ساعات کاری کم، اما ابزار بهتر و مزایای دیگر. اما از سوی دیگر، سوالات و دغدغه های زیاد دیگری مطرح است، مانند اینکه آیا این توسعه ها باعث می شود تا ربات ها جای انسان را بگیرند، آیا هوش مصنوعی باعث از بین رفتن اخلاق و اخلاق گرایی می شود. من برای بسیاری از سؤالات پاسخی ندارم، اما یک چیز را به قطع می دانم: آینده کار بسیار متفاوت از کاری خواهد بود که امروزه می شناسیم و به همین دلیل برای حرکت رو به جلو در کار خود نیاز به طرز فکر و  کسب مهارت های متفاوتی از دیگر افراد خواهیم داشت. اینکه این آینده خوب باشد یا بد به همه ما بستگی دارد، به اینکه چقدر طرز فکر و کار خود را می توانیم تکامل دهیم. امروز، من می خواهم پنج تغییر را که پیش بینی می کنم تا در آینده کاری رخ بدهد را با شما به اشتراک بگذارم: 1- رهبر مقتدر بهتر از متخصص از آنجایی که فرمان جهان به دست اطلاعات است و اطلاعات دنیا را کنترل می کند، ما نیز باید ویژگی هایی را به مشتریان خود ارائه بدهیم که ارزش و اعتبار آن ها را افزایش دهد و همچنین نتیجه بگیرند که چگونه اعتبار مشتریان ما نزد دیگران افزایش می یابد، و علاوه بر این، امر قابل توجه دیگر این است که ما بتوانیم افرادی را در سازمان خود جذب کنیم که حاضر باشند همیشه به دنبال کشف اطلاعات جدید آستین های خود را بالا بزنند،  و هراسی از کشف اطلاعات جدید و آشنایی با تکنولوژی های ناشناخته نداشته باشند. این امر نشان می دهد که امروزه بیشتر از یک متخصص در زمینه توسعه نرم افزاری ما نیاز به یک رهبر متقدر داریم. ما باید شنا کردن در  دریای اطلاعات را، به ویژه که در این چند سال اخیر  توسعه دهنگان فول استک در معرض اسیب بیشتری قرار داشته اند، یاد بگیریم. در نتیحه نیاز به متخصص هم داریم ولی نیاز اصلی داشتن رهبری است که بتواند افراد را کنترل کند. 2- همکاری براساس صلاحیت  در آینده نه چندان دور، مهارت های همکاری در بین افرادی که در زمینه توسعه نرم افزاری متخصص هستند، بسیار مهم تر از آنچه امروز هست، می شود. زمانی خواهد رسید که افراد براساس توانایی ها و مهارت هایی که دارند استخدام می شوند و نه براساس سوابق تحصیلی. در واقع، می توان اینگونه نتیحه گرفت که در آینده برای کار کردن و استخدام شدن تحصیلات اصلا ملاک نخواهد بود، و فقط براساس مهارت هایی که افراد دارند، کارفرما گزینش را انجام می هد. چرا؟ زیرا اصلا مهم نیست که شما در چه دانشگاهی درس خوانده اید و یا چه مدرکی دارید،تا زمانی که مهارت های لازم برای بودن در یک تیم، کار کردن در گروه و ارائه ی ایده ها و اجرایی کردن ایده های خود در گروه را نداشته باشید نمی توانید وارد جامعه ی کاری بشوید، و پیشرفتی نخواهید داشت. در آینده، سرعت، کلید بازکردن قفل های نوآوری و ابداعات است. 3- طرز فکر جهانی  در آینده داشتن طرز فکر جهانی در زمینه توسعه نرم افزاری از دو جهت بسیار مهم خواهد بود. اول از جهت تولید محصولاتی است که شما برای مشتریان خود ارائه می دهید. در اینجا سوال خوبی که می توانید از خود بپرسید این است که: آیا محصولی که تولید می کنم برای توسعه شغلی در مناطق مختلف، با زبان های مختلف، ابزار و و تجهیزات متفاوت و سرعت های متخلف اتصال به اینترنت کارامد است یا نه؟ دومین بخش از داشتن یک طرز فکر جهانی به همکاران و کسانی که با آنها کار می کنید مربوط می شود. با توجه به اینکه در آینده انعطاف پذیری، نیاز اولیه ی نسل بعدی کارکنان خواهد بود، این نکته را باید در نظر داشته باشید که احتمالاً بسیاری از همکاران شما از مکان های مختلف و گاه از راه دور با شما کار می کنند. حتی یک تحقیق وجود دارد که ادعا کرده است، تا سال 2020 ، 50٪ از نیروی کار، نیروهای فریلنسر خواهند بود. این به معنای این است که داشتن یک طرز فکر جهانی، یعنی داشتن توانایی کار با افرادی که احتمالاً هرگز به صورت حضوری آنها را ملاقات نخواهید کرد، افرادی که سوابق مختلف دارند. و در نتیجه استقبال از تنوع افکار، ضروری خواهد بود. آینده شغلی جهانی، از راه دور و بدون مرز خواهد بود. 4- داشتن مسیر شغلی مشبک در تقابل با مسیر مستقیم در گذشته، پیشرفت شغلی تا حد زیادی خطی بوده است. یعنی در یک نردبان شغلی سنتی حرکت از جایگاه مبتدی به سمت هایی مانند کارمند و مدیر اجرایی و پس از آن مدیر ارشد و در نهایت بازنشسته، صورت میگرفته است. با این وجود، مسیر شغلی شما در آینده اینگونه نخواهد بود. در آینده مسیر شغلی مشبک خواهد بود، یعنی شما در طول دوره ی کار خود، گاه به صورت افقی، گاه مورب یا عمودی و گاه از هر دو جهت حرکت خواهید کرد. این شکل از پیشرفت شغلی قبلاً در نسل ما متداول شده است زیرا مکانهای کاری بیشتری دارای ساختار سازمانی مسطح تر و شیوه ای سریع برای کار هستند. تخمین زده می شود که شصت درصد از کل مشاغل جدید در قرن بیست و یکم به مهارتهایی نیاز دارند که تنها بیست درصد از نیروی کار فعلی از آن برخوردار است. این بدان معنی است که شما باید در کار خود دارای انعطاف و انطباق باشید و همیشه در حرفه خود در حال یادگیری و رشد باشید تا در آینده بتوانید پیشرفت کنید. 5- خلاق و مبتکر باشید! نه صرفا انجام دهنده ی کار. در گذشته، افرادی که در طول روز سخت کار می کردند و کارهای خود را در زمان مناسب تمام می کردند، حتی اگر نظارت کمی داشتند، به عنوان مجری عالی شناخته میشدند. اما در آینده چطور؟ در آینده، کارآفرین بودن به جای نوآوری تبدیل به یک هنجار می شود و سازمان هاف کارمندان خود را به این سمت ترغیب و تشویق می کنند. اما چرا؟ زیرا در آینده رباتها جایگزین انسان ها می شوند و خیلی بهتر و دقیق تر از انسان ها می توانند کار ها را انجام دهند و به موقع تحویل بدهند! اما آن ها نمی توانند خلاق و کارآفرین باشند و مانند انسان شگفتی بیافرینند. پس برای آینده شغلی آماده شوید. در حقیقت، آینده شغلی دور نیست. و در آینده ی نزدیکی این اتفاق می افتد. ما هم اکنون نیز شاهد بعضی از این موارد در کار خود هستیم. بنابراین آماده باشید و خود را برای روبرو شدن با چالش های جدید و  پیشرفت های جدید در زمینه ی شغلی آماده کنید. Read More

نرم افزار چیست؟

نرم افزار" مجموعه ای از دستورالعمل ها ، داده ها یا برنامه هایی است که برای کار با رایانه ها و اجرای کارهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد". در مقابل سخت افزار ، که جنبه های فیزیکی یک رایانه را توصیف می کند، نرم افزار یک اصطلاح عمومی است که برای اشاره به برنامه ها ، اسکریپت ها و برنامه های اجرا شده در یک دستگاه استفاده می شود. می توان از نرم افزار به عنوان بخش متغیر رایانه و سخت افزار به عنوان قسمت ثابت استفاده کرد. نرم افزارها اغلب به برنامه های نرم افزاریو برنامه های بارگیری شده توسط کاربر دسته بندی می شوند که نیاز یا خواسته های شما را برآورده می کند ، و سیستم نرم افزار، شامل سیستم عامل ها و هر برنامه ای که از نرم افزار برنامه پشتیبانی می کند ، می باشد. اصطلاح " میان افزار" گاهی اوقات برای توصیف برنامهای  استفاده می شود که به عنوان واسط بین یک برنامه ی نرم افزاری و سیستم یا بین دو نوع نرم افزار کاربردی مختلف باشد. به عنوان مثال ، نرم افزار میانی می تواند برای ارسال یک درخواست کار از راه دور از یک برنامه در رایانه ای که یک نوع سیستم عامل دارد، به یک برنامه در رایانه ای با یک سیستم عامل متفاوت، استفاده شود. یک دسته دیگر از نرم افزار ها ، برنامه هایی با ابزارهای کوچک ولی مفید و با قابلیت محدود هستند. برخی از این ابزارها با سیستم عامل ها همراه هستند. مانند برنامه ها، برنامه های کاربردی تمایل دارند که به طور جداگانه نصب شوند و قادر به استفاده مستقل از بقیه سیستم عامل باشند. به همین ترتیب، اپلت ها برنامه های کوچکی هستند که بعضاً به عنوان لوازم جانبی به سیستم عامل عرضه می شوند. همچنین می توانند با استفاده از جاوا یا سایر زبانهای برنامه نویسی بطور مستقل ایجاد شوند. نرم افزار را می توان به روش های زیر خریداری و یا خریداری کرد: Shareware- معمولاً در پایان دوره فروش ، بصورت رایگان یا آزمایشی با قصد فروش توزیع می شود. Liteware - نوعی برنامه اشتراکی با برخی قابلیت ها است که این قابلیت ها تا زمان خرید نسخه کامل غیرفعال است. نرم افزار رایگان( Freeware) - می تواند به صورت رایگان اما با محدودیت های حق نسخه برداری بارگیری شود. نرم افزار دامنه عمومی( Public domain software-) - بدون محدودیت قابل بارگیری است. متن باز - نوعی نرم افزاری است که در آن کدهای  منبع آزاد است و کاربران موافقت می کننند که هیچ محدودیتی روی پیشرفت کدها اعمال نکند. امروزه بخش اعظمی از نرم افزارهای خریداری شده ، نرم افزارهای اشتراکی و نرم افزارهای خریداری شده مستقیم از فروشنده، از طریق اینترنت بارگیری می شود. در این موارد ، نرم افزار را می توان در وب سایت های فروشنده  یا ارائه دهندگان خدمات برنامه یافت. با این حال، گاهی این نرم افزارها در قالب CD-ROM ها یا دیسک هایی بسته بندی شده به صورت یک کالای فیزیکی فروخته می شود. برخی از انواع کلی نرم افزارهای کاربردی عبارتند از: نرم افزار بهره وری، که شامل ابزاری مانند پردازشگر کلمه و صفحه گسترده است. نرم افزار ارائه ، همچنین به عنوان نمایش اسلاید معروف است. نرم افزار گرافیک. CAD / CAM برنامه نویسی مخصوص صنعت بازاریاب عمودی، به عنوان مثال برنامه های بانکی، بیمه و خرده فروشی. Read More

افزونه های برتر فایرفاکس و کروم برای برنامه نویسان

با استفاده از  Firefox و Chrome بی نهایت افزونه های مفید می توانید تولید کنید، در اینجا بهترین افزونه های مرورگر برای توسعه دهندگان معرفی شده است: 1-User Agent Switcher : افزونه  user Agent Switcher برای افزونه های فایرفاکس و Chrome  جهت جابجایی بین عوامل مختلف کاربر ساخته شده است. این افزونه به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا در هنگام ساخت یک پروژه ، چگونگی پاسخ یک صفحه به مرورگرهای مختلف را آزمایش کنند. همچنین شامل یک رابط کاربری آسان برای 26 عامل کاربر می باشد، از جمله در سیستم عامل ها و دستگاه های مختلف تلفن همراه مانند تبلت. 2- Colorzilla colorzilla هم برای فایرفاکس و هم برای موزیلا کاربر دارد، و برای توسعه دهندگان وب و طراحان گرافیکی تولید شده است که کار با رنگ انجام می دهند. این افزونه شامل یک جمع کننده رنگ، ویرایش چشم، شیب ژنراتور و ابزار دیگر برای طراحی پروژه می باشد. 3- HTTPS Everywhere افزونه مرورگر رایگان و متن باز  HTTPS Everywhere برای کروم وفایرفاکس در دسترس قرار گرفت. این افزونه که توسط بنیاد الکترونیکی Frontier ساخته شده است ، با فعال کردن رمزگذاری خودکار HTTPS می تواند از ارتباطات محافظت کند. 4- Cookie Manager Cookie Manager های بسیاری برای مرورگرهای کروم و فایرفاکس موجود می باشد. این مدیر کوکی Chrome برای توسعه دهندگان طراحی شده است که ممکن است هنگام ساختن یک پروژه از پروفایل های مختلف کوکی استفاده کنند و به کاربر اجازه می دهد تا به راحتی بین آنها جابجا شود. در حالی که این مدیر کوکی فایرفاکس به کاربر اجازه می دهد کوکی های موجود را مشاهده ، جستجو و حذف کند. 5- FireGestures FireGestures افزونه فایرفاکس است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا دستورات مختلف را با شش نوع حرکت انجام دهند. این حرکات شامل حرکات ماوس، حرکات چرخ، حرکت صفحه کلید ، حرکات tab و حرکات ضربه ای است. 6- HackBar این افزونه آزمایش حفره ها، به توسعه دهنگان این امکان را می دهد تا موراد امنیتی sql، حفره های XSS و دیگر موراد امینیت در وبسایت ها را بررسی و آزمایش کنند. هدف از این نوار ابزار انجام سریعتر انجام ممیزی های امنیتی و در عین حال تسهیل موقعیت حفره های امنیتی است. 7- MeasureIt این افزونه به سادگی به کاربران اجازه می دهد تا یک خط  در کنار  هر صفحه وبی بکشند و عرض، ارتفاع و تراز عناصر صفحه را اندازه گیری کنند. این افزونه هم برای فایرفاکس و هم برای کروم قابل استفاده است. 8-Tab Mix Plus این افزونه فایرفاکس، تب های تکراری را پیشنهاد می دهد جهت فوروارد و بکوارد تاریخچه، تجزیه جاوااسکریپت، مدیریت جلسات و بازیابی خطاها. 9- Wappalyzer این افزونه در فایرفاکس و کروم با هدف شناسایی نرم افزارهای موجود در وبسایت ها طراحی شده است. Wappalyzer  می تواند سیستم های مدیریت محتوا، سیستم عامل های تجارت الکترونیک، سرورهای وب، چارچوب های JavaScript و ابزارهای تحلیلی را شناسایی کند. 10- Greasemonkey افزونه  Greasemonkey در فایرفاکس به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا با استفاده از قطعات کوچک JavaScript ، نمایشگرهای صفحه وب را شخصی سازی کند، شیوه رفتار خود را تطبیق دهد و اسکریپت خود را بنویسد. این افزونه کاربر پسند است و یک رابط کاربری گرافیکی شفاف و ساده را ارائه می دهد. 11-Tampermonkey Tampermonkey در کروم همانند Greasemonkey در فایرفاکس می باشد. این افزونه با داشتن محیطی کاربر پسند به توسعه دهندگان این امکان می دهد را تا اسکریپت های کاربر را مدیریت و ویرایش کرده و اسکریپت ها را فقط با دو کلیک فعال و غیرفعال کنید. 12-Quick Source Viewer این افزونه کروم، جهت استخراح کدهای  HTML, CSS و جاوا اسکریپت استفاده می شود و این کدها را به صورت جداگانه در صفحه ای جدید و شفاف ارائه می دهد. 13-YSlow YSlow به عنوان افزونه فایرفاکس (که با فایرفاکس کوانتوم سازگار نیست) موجود است و تجزیه و تحلیل صفحات وب و عملکرد آنها را ارائه می دهد و پیشنهاداتی در مورد چگونگی بهبود صفحات از یک مجموعه ثابت از ویژگیهای منتسب به بهترین صفحه وب  را ارائه می دهد. 14-. JSONView این افزونه در مرورگر کروم و فایرفاکس به توسعه دهنده این امکان را می دهد تا داده های JSON را بطور موثر قالب بندی کند. این افزونه ، داده های JSON را ارزیابی می کند و چندین عنصر را مورد بازرسی قرار می دهد و به توسعه دهنده امکان می دهد تا عناصر را  فولد و یا آنفولد کند. 15-Firecookie Firecookie یکی از افزونه های فایرفاکس است که حول مخحور مدیریت گوگی ها فعالیت می کند. Firecookie به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا کوکی ها را ویرایش کنند و بتوانند باگ های آن را برطرف کنند. 16-Ghostery Ghostery به عنوان افزونه ای در فایرفاکس و کروم می باشد که با هدف ایجاد استقلال در توسه دهنگان از طریق ردپای دیجیتالی و اشتراک اطلاعات می باشد. 17- Usersnap Usersnap افزونه ای در فایرفاکس و کروم می باشد که به کاربران این اجازه را می دهد تا یک عکس فوری از صفحه ی وب بگیرند و در آن حاشیه نویسی انجام دهند. هدف این افزونه  ایجاد سهولت در فرآیند ایجاد وب سایت در بین تیم ها است و با فعال کردن امکان حاشیه نویسی، می تواند بینش های مشترکی در یک صفحه وب که نیاز به تغییر دارند، ایجاد کند. 18- BuiltWith این افرون در فایرفاکس و کروم این امکان را به توسه دهنگان می دهدتا تزئینات وبسایت خود را مشاهده و آن را با وبسایت های رقیب مقایسه کنند.   منبع: TECHWORLD Read More

نرم افزار تکمیل خودکار، دست آورد جدید هوش مصنوعی برای کد نویسان

در چندین سال گذشته، فناوری هوش مصنوعی به طور جد تواناهایی خود را در زمینه تولید کلمات نوشته شده، بهبود داده است. با اسکن مجموعه های متنوع متنی، نرم افزار یادگیری ماشینی می تواند نمونه های متقاعد کننده ای از هر چیزی، از داستان های کوتاه تا اشعار بلند را تولید کند. و حالا، این تکنیک ها در برنامه ای جدیدی تحت عنوان DeepTabNine برای دنیای کدنویسی و برای کدنویسان طراحی شده است. DeepTabNine برنامه ای است که به عنوان تکمیل خودکار کدنویسی معرفی شده است. برنامه نویسان می توانند این برنامه را نصب کنند و به صورت یک افزونه در قسمت ویرایش استفاده کنند، هنگامی که شروع به نوشتن کد می  کنند، این برنامه به آن ها پیشنها می دهد که یک خط را چگونه تمام کنند. پیشنهادهایی که می دهد به صورت نوشته های کوتاه می باشد. در واقع این برنامه مانند ویژگی تکمیل هوشمند جیمیل است با این تفاوت که برای کد استفاده می شود.   جیکوب جاکسون، دانشجوی علوم رایانه در دانشگاه واترلو که برنامه DeepTabNine را تولید کرده است، می گوید: این نوع نرم افزارها جدید نیستند، اما ماشین های یادگیری، در ارائه پیشنهادات و آنچه که می توانند ارائه دهند بسیار بهبود یافته اند.  او می گوید: این ماشین ها توانسته اند مشکل مرا حل کنند". جکسون کار بر روی نسخه اصلی نرم افزار TabNine، را در ماه فوریه سال گذشته، قبل از راه اندازی آن در ماه نوامبر، آغاز کرد. اما در اوایل ماه جاری، او یک نسخه به روز شده منتشر کرد که از یک الگوریتم نوشتاری یادگیری عمیق به نام GPT-2، که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی OpenAI طراحی شده بود، برای بهبود توانایی هایش استفاده کرد.  به روز رسانی این نرم افزار به طور چشم گیری روی کدنویسی تاثیرگذاشته است. یکی از کاربران این برنامه به نام Franck Nijhof مدیر آی تی که در اوقات فراغتش بر روی نرم افزارهای اتوماسیون های خانگی متن باز کار می کند، گفته است:" از این برنامه شگفت زده نشدم، بلکه ترسیدم! ساعات اولیه ی کار با این نرم افزار، برایم مفید نبود، زیرا نمی توانستم شگفتی ام را پنهان کنم و بیشتر دوست داشتم سر از کار این برنامه دربیاورم. همش با خودم میگفتم: چگونه می تواند بفهمد؟ حدس بزند؟" Franck Nijhof میگوید: برنامه های تکمیل خودکار جدید نیستند، فقط پیشنهاداتی که DeepTabNine میدهد، بسیار دقیق تر است. من پیش از این چندین برنامه ی هوشمند جهانی را بررسی کرده ام، در بین این برنامه ها هیچکدام به اندازه ی DeepTabNine مفید و دقیق نبوده اند. این برنامه یک چالش واقعی است". طبق گفته های جکسون،: این برنامه پیشنهادات بهتری ارائه می دهد زیرا براساس اطلاعات بدست آمده از پیش بینی عمل می کند". بیشتر برنامه های تکمیل خوکار، براساس آنچه که قبلا کاربر استفاده کرده است پیشنهاداتی ارائه می دهند"، در واقع براساس کدهایی که قبلا نوشته شده است به آنها پیشنهاداتی می دهند، مانند مراحل حل یک فرمول ریاضی عمل می کنند. اما برنامه DeepTabNine یک برنامه ی مقایسه ای است. و در واقع اتکاء آن بر تواناهایی ماشین یادگیری در پیدا کردن الگوهای آماری در داده ها و انجام پیش بینی است. در واقع این برنامه، همانند دیگر برنامه های مشابه، که الگوریتم های متنی را در دیتاست هایی مانند کتاب، مقاله و حتی قیلم نامه ایجاد می کنند، DeepTabNine نیز حدود 2 میلیون فایل در مخزن گیت هاب کدنویسی کرده است. این برنامه، الگوها را از روی داده ها پیدا می کند و از آن ها برای ارائه پیشنهاداتی مانند اینکه چه چیزی در خط بعدی کد باید گذاشته شود، حرف یا تابع ، استفاده می کند. طبق گفته ی جکسون استفاده از یادگیری عمیق برای ایجاد نرم افزارهای تکمیل خودکار مزایای بیشتری را ارائه می دهد. این برنامه، پشتیبان هایی برای زبان های جدید ایجاد می کند، که نسبت به دیگر برنامه ها راحت تر است. شما فقط باید اطلاعات آموزشی بیشتری را وارد قیف اطلاعاتی   DeepTabNine کنید، و در نهایت با بررسی این داده ها، به شما الگوهایی را پیشنها می دهد. این بدین معناست که DeepTabNine کد 22 زبان مختلف را برای شما پیشنهاد می دهد، در حالی که دیگر برنامه ها تنها کد یک زبان را به شما می دهد. (لیست کاملی از زبانهایی که DeepTabNine پشتیبانی می کند: Python، JavaScript، Java، C ++، C، PHP، Go، C #، Ruby، Objective-C، Rust، Swift، TypeScript، Haskell، OCaml، Scala، Kotlin، Perl ، SQL، HTML، CSS، و Bash.) مهم ترین ویژگی این برنامه این است که به لطف توانایی تحلیلی یادگیری عمیق، پیشنهاداتی که  DeepTabNine ارائه می کند، کیفیت بسار بالاتری دارد. و چون نرم فزار از کدهای خود کاربر برای ارائه پیشنهاد استفاده نمی کند، می تواند خیلی سریعتر خودش پیشنهاداتی را ایجاد کند بدون اینکه بخواهد تلاش کند تا از کدهای نوشته شده توسط کاربر ستفاده کند. البته این نرم افزار هم کامل نیست. این برنامه هم در ارائه پیشنهادات خود می تواند اشتباه کند و همچنین برای تمام زبان های برنامه نویسی کاربرد ندارد. مثلا، برای کاربرانی که از برنامه هایی مانند Hacker News و یا r-programming استفاده می کنند، پیشنهادات متعددی ارائه میدهد( البته بیشتر آن ها مثبت هستند).   منبع:  theverge Read More