سلول های میکروبی

شارژ باتری ربات های زیر دریایی با فضله ماهی ها

نیروی دریایی ایالات متحده علاقه زیادی به ربات های زیر دریایی دارد و می خواهد از آن ها برای انواع فعالیت های جاسوسی، اکتشافی و بازرسی استفاده کند. اما مانند ربات های پرنده، محدودیت اصلی این ربات ها هم میزان مشخص انرژی ای است که باتری ها در اختیارشان می گذارند. این موضوع تاثیر مستقیمی بر ماموریت های این ربات ها دارد، به ویژه آن هایی که نیازمند سپری کردن زمان طولانی زیر آب هستند. فعلا این سلول ها تنها قادر به تامین انرژی سنسورها هستند خوشبختانه ممکن است برای حل این مسئله جوابی پیدا شده باشد، و با اینکه اصلا خوشایند نیست می تواند بازی را برای این دسته از ربات ها برای همیشه تغییر دهد. راه حل مطرح شده استفاده از سلول های سوختی میکروبی در ربات های زیریایی است؛ سلول هایی که انرژی مورد نیازشان را از مواد ارگانیک کف دریا تامین می کنند. به عبارت بهتر، این ربات ها باتری هایشان را با خوردن فضله ی ماهی ها شارژ خواهند کرد. شارژ باتری ربات های زیر دریایی کار بسیار دشواریست سلول های میکروبی، این ماده که به فراوانی کف اقیانوس یافت می شود را جمع آوری، و به الکتریسیته تبدیل خواهند کرد. «Meriah Arias -Throde»، یکی از محققین این پروژه در مصاحبه ای با «New Scientist» گفت: " انگار طبیعت یک باتری ساخته باشد." این تیم با استفاده از سه سلول موفق به تولید انرژی کافی برای چند سنسور شدند...
Read More