هوشمندی کسب‌و‌کار

تحلیل‌های پیشرفته کسب‌و‌کار (Advanced Analytics)

طی دهه‌ی گذشته، هوشمندی کسب‌و‌کار (Business Intelligence) به یکی از ارکان کلیدی برای به دست آوردن شناخت دقیق از شرایط فعلی سازمان و تصمیم‌گیری موثر و کارآمد بر مبنای آن تبدیل شده است. «هوشمندی کسب‌و‌کار»، داده‌های جاری سازمان در پایگاه‌های داده را به عنوان ورودی دریافت کرده و گزارش‌های تحلیلی دقیق و معتبری را به شکل تصویری در اختیار مدیران ارشد سازمان ها قرار می‌دهد تا بر مبنای آن به تصمیم‌گیری و اصلاح مسیر حرکت سازمان بپردازند. در همین دوره، رویکرد سازمان‌ها از گزارش‌گری کارآمد بر اساس داده‌های گذشته، به تدریج به سمت تحلیل‌های آینده‌نگر و پیش‌بینی روند بازار و رقبا متمایل شده است. در حقیقت تلاش سازمان‌ها بر این نکته متمرکز است که بر مبنای داده‌های گذشته، بتوانند روند تغییرات آینده را پیش‌بینی و عکس‌العمل مناسبی را در برابر آن برنامه‌ریزی کنند. تعریف تحلیل‌های پیشرفته تحلیل‌های پیشرفته به مجموعه‌ای از فناوری‌ها، الگوریتم‌ها و مدل‌های ریاضی پیشرفته برای شناسایی و یادگیری الگوها و روندهای کسب‌و‌کار گفته می‌شود که با هدف کسب بینش و پیش‌بینی عملکرد کسب‌و‌کار در آینده انجام می‌شوند. تحلیل‌های پیشرفته به ما کمک می‌کنند تا مدل‌های دقیق‌تری از عوامل موثر بر کسب‌و‌کار (شامل مشتریان، رقبا، کارکنان، قوانین و مقررات، فرآیندهای سازمانی و عوامل مشابه آن) را تهیه کرده و تصمیم‌گیری دقیق‌تری ب...
Read More