Contract

مدیریت قرارداد ها

تعریف کلی هر سازمانی جهت تهیه قراردادهای مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه می باشد. با توجه به تنوع قراردادهای موجود در سازمان ها، کنترل و تولید قرارداد امری دشوار و پیچیده بنظر می آید. هم چنین داشتن نیرویی که در زمینه تهیه قرارداد دارای مهارت کافی باشد، موردی هزینه بر و مشکل آفرین میباشد. از سویی آگاهی لحظه به لحظه از وضعیت هر یک از قراردادها می‌تواند مدیران را در تامین و تخصیص بهینه‌ی منابع یاری رساند. این اطلاعات می‌تواند شامل مشخصات دقیق قرارداد، منابع هزینه‌ی قرارداد، وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اطلاعات حسن انجام کار و دیرکرد، صورت وضعیت قرارداد، اطلاعات و اسناد حسابداری و ... باشد. از همین روست که ارایه‌ی اطلاعات قرارداد به صورت به‌هنگام، اتوماتیک و دقیق می‌تواند برای مدیران بسیار مفید باشد. در نرم افزار مدیریت قراردادها با توجه به تنوع قراردادهای سازمانها امکانی فراهم شده است که بوسیله آن می توان، برای هر دسته قراردادهای مشابه، یک الگو تعریف نمود. با استفاده از این امکان، علاوه بر اینکه قراردادها گروه بندی می شوند، از تکرار عملیات مشابه در سازمان جلوگیری خواهد شد. در این نرم افزار با ارائه ابزارهای متنوع ، امکان آماده سازی و ثبت محتوی قرارداد، کنترل تعهدات و ... به روشی ساده و در حداقل زمان فراهم آمده است لذا کاربران بدون نیاز به تخصص در مدت زمان بسیار کوتاه ...
Read More