مدیریت اتوماسیون اداری

OAM

Office Automation Management

سیستم اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری یا Office Automation  عبارت است از متصل کردن اطلاعات کامپیوترهای موجود در یک سازمان به کمک شبکه و با استفاده از یک برنامه نرم افزاری مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمار ها، نامه ها و مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملا یکپارچه و آسان انجام پذیرد.

 حذف کاغذ از امور بایگانی و دفتری، رفع محدودیت فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن مانند زونکن و پوشه، کاهش خطرات و مشکلات محیطی و آتش سوزی، افزایش ضریب امنیت در نگهداری از اطلاعات و پشتیبانی از امور اداری از عمده ترین ویژگی های به کارگیری اتوماسیون اداری است.

اتوماسیون اداری یکی از ابزارهای paperless و مکانیزه کردن فرآیندهای سازمانی به شمار می آید. وجود یک برنامه اتوماسیون اداری و یا به طور کلی اتوماسیون اداری تحت وب، امروزه بیش از پیش در سازمان ها ضروری است. صرف نظر از بزرگ یا کوچک بودن سازمان ها، این فرآیندهای سازمانی هستند که تعیین کننده انتخاب یک نرم افزار اتوماسیون اداری مناسب هستند. در واقع انتخاب بهترین نرم افزار اتوماسیون اداری در بیشتر مواقع به پیچیدگی فرآیندهای سازمانی برمی گردد و قیمت نرم افزار اتوماسیون اداری در این انتخاب اولویت اول محسوب نمی شود.

اتوماسیون اداری سامان بان

نسخه حرفه ای نسخه استاندارد نسخه ابتدایی عنوان
دبیرخانه
  تنظیمات نامه 
گفتگوی گروهی در سیستم نامه ها
دسته بندی نامه ها در گروه های تعریف شده
امکان پیوست فایل و ارسال به افراد مرتبط
امکان ارتباط نامه ها با پروژه کارها
جستجوی آسان و سریع موضوعات و عناوین
امکان ارسال متن نامه با ایمیل پیامک و تلگرام
دسترسی و ارتباط چندلایه کارتابل با پرتال
امکان افزودن فایل و بایگانی آنی نامه ها
امکان تفکیک نامه ها به انواع داخلی، صادره و وارده
امکان چاپ مستقیم نامه صادره
امکان قرار دادن اندیکاتور 
ایجاد پایگاه دانش 
ایجاد نمودار درختی مطالب
ایجاد کار از مطلب
امکان افزودن مطالب نامه از قسمت کارتابل به پایگاه دانش 
کتابخانه انلاین
سامانه نگهداری کتاب ها، مجلات و کاتالوگ 
سامانه امانت دهی و گزارشات
فرم بیمه
فرم قرار داد 
مدیریت فایل
سامان درایو