مدیریت سرویس در محل

SSM

Service on Site Management

مدیریت سرویس در محل

امروزه داشتن پشتیبانی و گارانتی در ارائه خدمات امتیاز ویژه ای محسوب می شود. بسیاری از خریداران و مشتریان به این نکته توجه دارند که محصولات و یا خدماتی که دریافت می کنند، پشتیبانی دارد یا نه.

در شرکت های ارائه دهنده سرویس در محل و ارائه خدمات پس از فروش، مشکلاتی از قبیل، کمبود نیروی متخصص و خوب، کمبود وقت، بالا بودن تعداد در خواست ها، کاغذی بودن فرم های سرویس و وقت گیر بودن پر کردن این فرم ها و… باعث شده است تا راندمان این شرکت ها کاهش بیابد و دچار افت کیفیت در ارائه خدمات بشوند.

تیم فنی سامانه های هوشمند برتر با طراحی ماژول سرویس در محل، این مشکلات و مشکلات بسیار دیگری را رفع نموده اند و توانسته اند به سطح خوبی از استاندارد برسند.

مزایای استفاده از ماژول سرویس در محل سامان بان:

1- کاهش تعداد سرویس کاران

2- افزایش تعداد سرویس ها

3- داشتن برنامه ی منظم و دقیق از سرویس ها

4-کاهش هزینه های مازاد

5- صرفه جویی در زمان

6-مطلع بودن از زمان و مکان دقیق ارائه سرویس

7- مشخص بودن مدت زمان دقیق ارائه سرویس توسط هر سرویسکار

8- مشخص بودن اقدامات و فعالیت های انجام شده در هر سرویس

9- مشخص بودن وسایل و ابزار استفاده شده درهر سرویس

10- افزایش رضایت مشتریان

ماژول سرویس درمحل سامان بان

نسخه حرفه ای نسخه استاندارد نسخه ابتدایی عنوان

تعریف سرویس کارها و مدیران مربوطه

زمان بندی دقیق و کلی سرویس ها در دوره های تعریف شده

نمایش سرویس ها در تقویم شخصی و مدیریت

امکان پیوستگی مکان و سرویس به ازای هر پروژه

کنترل موقعیت سرویس کار با جی پی آر اس

گزارشات آنلاین سرویس

گزارش زمان های صرف شده سرویس کار به ازای هر سرویس

امکان امتیازدهی و هزینه به هر سرویس

امکان محاسبه دستمزد سرویس کار بر اساس نوع کار و مدت زمان کار

امکان ارسال مستندات مانند عکس و فایل و گزارشات برخط

هشدار انجام ندادن سرویس برای مدیر و اشخاص دلخواه

امکان اعتبارسنجی گزارش سرویس کاران توسط مدیران مربوطه در لحظه

ارسال پیامک با داده های مورد نیاز به سرویس کار در هنگام تعریف سرویس

امکان تقسیم بندی خودکار با توجه به تعداد سرویس کاران

امکان ثبت اپراتور به جای سرویس کار در مواقع مورد نیاز

پیوستگی کامل با تقویم جهت مدیریت زمان

نظارت و کنترل مدیران بر کیفیت و کمیت انجام سرویس ها

امکان جداسازی و نمایش سرویس های انجام شده معلق و عقب افتاده در لحظه در تقویم مدیران

دسترسی انتخاب سرویس و سرویسکار در دسته فنی و فروش

امکان نمایش اقدامات انجام شده در باشگاه مشتریان

امکان تعریف فیلد هزینه توسط سرویس کار یا اپراتور

امکان نمایش اقدامات انجام شده در باشگاه مشتریان

امکان انتخاب و ثبت توضیحات لازم مثل شماره سریال و توضیحات محصول به صورت دستی یا انتخابی

نمایش دیرکرد یا زودکرد سرویس ها