مدیریت مالی و حسابداری

FAM

Financial and Accounting Management

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت مالی و مدیریت حسابداری، دو مقوله ی جدا از یکدیگر اما وابسته به هم می باشند.  تفاوت این دو از دیدگاه تخصص است. حسابداری دیدگاهی تاریخی دارد و هدف اصلی آن ثبت وقایع گذشته است در حالیکه مدیریت‌مالی دیدگاه اینده نگر دارد یعنی اساس مدیریت‌مالی تاکید بر تصمیم گیری و ایجاد ارزش بر آینده تمرکز دارد. بنابراین مدیریت‌مالی با استفاده از اطلاعات تاریخی حسابداری، بر تصمیم گیری های آینده تمرکز دارد.

از گذشته، مدیران مالی و حسابداران در کنار یکدیگر و با تکیه بر هوش مالی و اقتصادی خود و بعد از آن با تکیه بر نرم افزارهای حسابداری، امور مالی و مالیاتی شرکت ها را برعهده دارند.

امروزه با توجه به سختگیری های اداره ی مالیات و گران بودن نیروهای مالی، و همچنین متنوع بودن نرم افزارهای مالی گوناگون، داشتن یک نرم افزر خوب و راهبردی میتواند همچون داشتن یک نیروی حسابدار خوب برای شما ارزشمند باشد.

سامانه های هوشمند برتر، با تحلیل نرم افزاهای گوناگون و با تکیه بر ایده ها و نظرات حسابدارن و مدیران مالی صاحب نظر در این زمینه، ماژولی را طراحی کرده است که در آن هم بخش حسابداری و هم مالی را به صورت یکپارچه با یکدیگر در اختیار شما می گذارد. تا با تکیه بر اطلاعات حسابداری و آنالیز صفحه های مالی، و داشتن این دو مجموعه در کنار یکدیگر، به راحتی و بسیار شفاف تر از پیش بتوانید حساب های خود را مدیریت کنید.


ماژول مدیریت مالی و حسابداری سامان بان


نسخه حرفه ای نسخه استاندارد نسخه ابتدایی عنوان

فرم سازی دلخواه جهت انجام هر گونه عملیات مالی

تعریف انواع اسناد حسابداری

مدیریت حسابها

امکان تعریف مراکز هزینه

اختصاص مرکز هزینه ها به کاربران

مدیریت حرفه ای چک های دریافتنی و پرداختنی

ایجاد سیستم چندمرحله ای جهت نظارت و کنترل امور مالی

ثبت دریافتی ها و پرداختی ها با سهولت کامل و بدون نیاز به دانش حسابداری

تایید چند مرحله ای دریافت ها و پرداخت ها

ارسال پیام کوتاه خودکار پس از واریز وجه برای اطلاع رسانی

ایجاد فرم هایی برای ثبت انتقالات مالی با دسترسی محدود به حساب ها با نام دلخواه از روی درخت حساب

ایجاد فرم تنخواه با قابلیت تعیین دسترسی برای کارمندان ذیربط

کنترل کامل بدهکاران و وصول مطالبات

کاهش تاخیر پرداخت مشتریان بدحساب با اعمال محدودیت های دلخواه

امکان تعریف دوره مالی دلخواه و دسترسی به همه دوره ها در یک پنجره

خزانه داری و جریان نقدینگی 
حسابداری
گزارشات مالی
مدیریت مالی
مراکز هزینه