مدیریت منابع انسانی

HRM

Human Resources Management

مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی بکار برده میشود برای توصیف افرادی که برای یک شرکت یا سازمان کار می کنند و همچنین بخشی که مسئول مدیریت منابع مرتبط با کارکنان میباشد. اصطلاح منابع انسانی برای اولین بار در دهه 1960، زمانی که مفاهیمی مانند انگیزه، رفتار سازمانی و ارزیابی انتخابات در حال شکل گیری بودند، به کار رفت.

مدیریت منابع انسانی یک اصطلاح معاصر است که برای توصیف مدیریت و توسعه کارکنان در یک سازمان استفاده می شود. همچنین تحت عنوان مدیریت پرسنل یا استعداد( اگر چه این اصطلاحات اندکی قدیمی هستند) نیز خوانده میشود، مدیریت منابع انسانی شامل نظارت بر تمام امور مربوط به مدیریت سرمایه انسانی سازمان می شود.

بنابراین مدیریت منابع انسانی در تعدادی از زمینه های اصلی متمرکز شده است، از جمله:

 • استخدام و پرسنل
 • جبران خسارت و مزایا
 • آموزش و یادگیری
 • روابط کار و کارمند
 • توسعه سازمان

نگاهی دقیق تر به مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل برنامه های در حال توسعه و مدیریت است که برای افزایش کارآیی یک سازمان یا کسب و کار طراحی شده اند. که شامل کل طیف ایجاد، مدیریت و پرورش روابط کارفرما-کارمند است.

برای اکثر سازمان ها و کسب و کار، بخش انسانی مسئول موارد زیر میباشد:

 • مدیریت استخدام، انتخاب و ارتقاء شغلی
 • توسعه و نظارت بر مزایای کارکنان و برنامه های سلامتی
 • توسعه، ترویج و اجرای سیاست های پرسنلی
 • ارتقاء شغلی کارکنان و آموزش شغلی
 • ارائه برنامه های جهت گیری برای استخدام های جدید
 • ارائه راهنمایی در مورد اقدامات انضباطی
 • خدمت به عنوان یک تماس اولیه برای آسیب های محل کار یا حوادث

نقش امروزه تیم مدیریت منابع انسانی

تیم مدیریت منابع انسانی امروز باید تلاش های خود را در پنج نقطه بحرانی متمرکز کند:

تعریف و ترتیب اهداف سازمانی: کارکنان شرکت باید بتوانند به طور واضح بیان کنند که چرا این شرکت برای دستیابی به یک سازمان هدفمند، سازگار، با کارایی بالا بوجود آمده است. کارکنان همچنین باید درک کنند که چگونه تلاش های خود را با هدف سازمان پیوند دهند و یا هماهنگ کنند.

با ایجاد قیاس ارزش کارکنان (EVP)، بهترین استعدادها را استخدام کنید: بازاریابی غلط و تصورات غلط درباره یک سازمان، بعضی از دلایل اصلی شکست روابط کارفرما و کارمند است. بنابراین، شرکت ها باید EVP را ایجاد کنند، که درست و دقیق باشد تا کارکنان درست را انتخاب نمایند.

تمرکز بر نقاط قوت کارکنان: شرکت ها باید هر کاری را بکنند تا بدانند که هر کدام از کارکنان کدام کار را بهتر انجام میدهند، و آنهارا در پست های شغلی بگذارند که در آن بهترین هستند.

ایجاد هماهنگی سازمانی: دستاوردها باید با اهداف سازمان سازگار باشد تا سازمان موفق و پایدار ایجاد کند.

همه بدانند: تمام بخش های داخلی و کارمندان باید دقیقا همان کارهایی را انجام دهند که میتواند نتیجه ی قطعی برای سازمان به ارمغان آورد. و اطمینان حاصل کنند که همه می دانند دقیقا موقعیت سازمان چیست.


ماژول مدیریت منابع انسانی سامان بان

 

نسخه حرفه ای

نسخه استاندارد

نسخه ابتدایی

عنوان

ثبت گزارش کار به صورت خودکار بر اساس اقدامات در سیستم و همچنین گزارش کار دستی

زیر سیستم امتیاز دهی و ارزیابی نیروها بر اساس پارامتر های تعریف شده در سیستم

چارت سازمانی و دسترسی با سطوح پیشرفته ماتریسی

مدیریت مدارک کارکنان

مدیریت رفتار سازمانی

کنترل ورودی و خروجی و بازدیدها و هماهنگ با سنسوراثر انگشت و توانایی سفارشی سازی با حسگر های سازگار

چارت سازمانی

درج امتیازات پیشفرض عملکرد ها

مدیریت کارمندان

اطلاعات فردی و کاری کاربران

مدیریت نیروی انسانی

گزارش کار روزانه

داشبورد مدیریتی

گزارشات روزانه و ماهانه

گزارشات بازخورد مشتریان

گزارشات لحظه ای حضور و غیاب کارمندان

گزارشات پروژه ها و ساعات کار کرد گروه ها و کارکنان

گزارش سود و زیان به تفکیک پروژه

داشبوردهای مدیریتی داینامیک با قابلیت انتخاب نوع گزارش ها و نحوه چیدمان گزارش

نمودارهای گزارش برای داده های گوناگون

گزارش سود و زیان به تفکیک پروژه با توجه به ساعات کاری پرسنل، حصوص و ضرایب بالاسری

قابلیت شکست شرح خدمات پروژه و ارجاع به مدیران و کارشناسان مربوطه و گزارش گیری لحظه ای از روند فعالیت ها

مشخص شدن شرح وظایف هر شخص در صفحه شخصی پرتال خود شخص در بازه انتخابی

آلارم دهی زمانی و مالی با توجه به روند ثبت فعالیت

امکان ثبت شرح خدمات و زمان های پروژه در پرتال جهت نمایش نمودارهای پیشرفت قراردادی برای مقایسه با پیشرفت واقعی پروژه

بازدید و ورود کاربران

گزارش سوابق کاربران

امتیاز کاربران

فرم ثبت نام و ورود اطلاعات

تعیین وضعیت کارجو از مردود تا قبولی و مرحله استخدام

لیست متقاضیان استخدام جدید

مدیریت رویدادها

امکان پیوستگی با تقویم گوگل

ثبت سررسید چک ها و سرسید تسهیلات با یادآورها

آگاهی سازی از رویدادها

قابلیت تعیین مدیر رویداد

قابلیت ارجاع هر رویداد به افراد مرتبط

گزارشات خلاصه

گزارشات شخصی

مدیریت هشدار

یادداشت ها

داشبورد

تقویم کارمندان

شخصی سازی پرتال