سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

بسیاری از مدیران «کاهش هزینه های اجرایی» و «افزایش میزان بهره‌وری» را به عنوان برترین مزایای SBPM عنوان کرده اند.

BPMS

شرکت تحقیقاتی IDG با پرسش از 400 مدیر IT نظرات آنها را در مورد نتایج استفاده از SBPM جویا شده است.

به نقل از ebizQ، از این تعداد مدیران، 100 نفر آنها آمریکایی و 100 نفرشان اروپایی بودند و 200 تن نیز در آسیا و اقیانوسیه سکونت داشتهاند. 

 

 وقتی از این افراد سوال شد که استفاده از مدیریت فرایندهای تجاری یا همان SBPM چه نتایجی برای گذشته و حال سازمان تحت امر آنها به همراه داشته است، اکثر آنها دو عامل «کاهش هزینه‎های اجرایی» و «افزایش میزان بهره‎وری» را به عنوان برترین مزایای SBPM معرفی نمودهاند.

 26 درصد این پاسخ دهندگان نیز گفتهاند که استفاده از SBPM نوآوری و ابداعات آنها را افزایش داده است.

 در این بررسی همچنین مشخص شد که دست یافتن به ثمرات SBPM، در نهایت منافع سرشاری برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

 بسیاری از پاسخ دهندگان، مواردی همچون افزایش بهره وری (46 درصد)، کاهش هزینه‌های اجرایی (46 ٪) و بهبود کیفیت سرویسها یا محصولات (45 ٪) را از جمله نتایج قابل توجه استفاده از BPM ذکر کردهاند.

 بر اساس این گزارش برخی سازمانها نسبت به استفاده از SBPM مردد هستند و از صرف هزینههایی که اجرای این کار مستلزم آن است واهمه دارند ولی این تحقیق به خوبی نشان میدهد که حدود نیمی از شرکتهایی که به بهرهگیری از SBPM روی آوردهاند و در این راه پول صرف نمودهاند، نه تنها متضرر نشدهاند بلکه میزان بهره وری آنها سیر صعودی داشته یا هزینههای سازمانی آنها در کل کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *