پنج ارزش اساسی پیاده سازی سامانه های یکپارچه ERP

سازمان های زيادي در انتخاب بين سامانه های جزيره اي موجود و سامانه های یکپارچه ERP دچار سرگشتگي هستند.
برای کمک به تصمیم گیری به 5 منفعت اصلي استقرار سامانه های هوشمند وب پایه و یکپارچه، اشاره می شود :
1-کاهش هزينه های اداری:
با توجه به فرآيندگرا بودن عمليات، استفاده از بهروش ها و توانایی بررسی و پايش فرآيندها، از اتلاف زمان در انجام فعاليت ها، جلوگيری مي شود.
اين زمان کاهش يافته مي تواند منجر به کاهش اضافه کاری ، افزايش کارایی، کاهش خطاها و دوباره کاری ها، خواهد شد که بعنوان يکی از مهمترين منافع استفاده از ERP در سازمان ها گزارش مي گردد.

2-افزايش گردش مالی :
بسته به قابليت های موجود در دامنه پياده سازی ERP، مي تواند به برنامه ريزی بهتر برای توليد که منجر به افزايش محصول و يا در دسترس بودن خدمات گردد، کمک نمايد، در نتیجه سازمان، سفارشات کمتری را از دست داده و يا سطح بالاتري از رضايت مشتري را بصورتي قابل اندازه گيري بدست آورد. اين برنامه ريزی بهتر کمک مي کند که از کليه منابع مرتبط به توليد بشکل موثر و با کمترين اتلاف استفاده شود که نهايتا با افزايش در خدمات و يا توليد باعث افزايش گردش مالي قابل پايش و مديريت در شرکت می باشد.اين موضوع يکي از بخش هاي ارزشمند براي سازمان پس از استقرار ERP خواهد بود.


3-افزايش حاشيه سود:
با کنترل بهاي تمام شده کالا و خدمات و بررسي گزارشات سريعتر، معتبرتر و دقيق تر از فرآيندها، سازمان قادر خواهد بهبود های موثری در کاهش بهاي تمام شده کالا و خدمات خود ايجاد و گلوگاه سازماني را بهبود بخشد.ضمنا با استفاده از اطلاعات تاريخي، مربوط به ميزان مصرف،تامين کنندگان و خريد های پیشین، منجر به کاهش هزينه هاي خريد ناشي از برنامه ريزی صحيح تر و خريد هاي بهتر، سازمان قادر به مديريت بهتر منابع مالی خود و کاهش هزينه هاي توليد و يا ارائه خدمات و به تبع آن افزايش حاشيه سود است.

4-افزايش توانایی تصميم گيری در قرارداد هاي کلان و تخفيفات و جایزه ها:
سازمان ها بدون استقرار ERP و امکان شبيه سازي برنامه ريزي توليد و بررسی تاثيرات ناشي از تغيير آن بر قيمت تمام شده، قادر به تصميم دقيق در ميزان تخفيف ها و کاهش مبالغ فروش و يا پورسانت ها در قراردادهاي بزرگ و يا جشنواره هاي فروش نيستند و صرفا با حس و تجربه تصميم مي گيرند با استقرار ERP، سازمان ها با امکان شبيه سازی افزايش مقادير ناشي از قرارداد و تاثير آن بر MPS و بهای تمام شده، می توانند تصميم درست تری در ميزان تخفيف ها و يا پورسانت ها بگيرند که اين موضوع برای سازمان های بزرگ می تواند بسیار مهم و ارزشمند باشد.

5- بهره برداری درست منابع مالی و سرمايه:
در بازديد های زيادی که از سازمان هاي مختلف داشته ام، مشکل موجودي انبار، اتلاف محصولات و قطعات، عدم خريد به موقع، برنامه ريزی توليد نادقيق و نامناسب، باعث زمين ماندگي و عدم گردش بخش زيادی از منابع مالی ارزشمند در شرکت مي گردد. منابعی که گاه شرکت ها برای تامين آن مجبور به استقراض از نهادهای مالی مي گردند.

استفاده کامل و درست از ERP منجر به کاهش موجودي غير متحرک انبار مي گردد و يا در بعبارت ديگر در واقع موجودي بر اساس برنامه ريزي دقيق و در زمان مناسب خريداری مي گردد و با استفاده درست تر از منابع وکمک به فرآيند جمع آوری وصولی ها، سرمايه های مالی شرکت آزاد شده و در گسترش بازار و يا محصول که خود باعث افزايش سود خواهد شد.
آشکار است منافع ارزشمند استفاده درست و کامل از ERP بسیار بیشتر است ولی اين موارد را مي توان برای همه مديران کسب و کار بسيار دارای اهميت دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *