آشفتگی

رهایی از آلودگی صوتی با این اختراع جدید!

اگر تاکنون در مسیر سفرتان کنار جاده توقف کرده و قصد استراحت در غوغای عبور اتومبیل‌ها را داشته‌اید یا از دست سروصدای مهمانی همسایه‌ی خود دندان‌هایتان را به هم فشرده باشید دقیقا میدانید که ناتوانی در نادیده گرفتن صدا‌های محیط اطراف چقدر عذاب‌آور است. به تازگی یک پیشرفت جدید رخ داده است که میتواند آرام و بی‌صدا کردن اوضاع دور و برتان را کمی آسانتر کند؛ و البته مانع بهره‌مندی از هوا و نور خورشید نشود. فرض کنید میخواهید صدا‌های مزاحم را از اتاق خوابتان دور نگه دارید، از چه چیزی برای این منظور استفاده میکنید؟ اگر دیوار‌های اتاقتان از مواد سنگین و ضخیم و جاذب صدا ساخته نشده باشند، شاید یک پتوی بلند جلوی محل ورود صدا آویزان کنید. اما اگر قصدتان جلوگیری از ورود صدا به لابی بزرگ یک ساختمان باشد چه میکنید؟ مواد سنگین مناسب غایت شما نخواهند بود چرا که باعث جلوگیری از ورود نور خورشید نیز میشوند. اگر بخواهیم از شنیدن صدای گوش‌خراش موتور یک هواپیما نیز به همین روش استفاده از مواد سنگین اجتناب کنیم هواپیما زمین‌گیر میشود. راه حل چیست؟ پاسخ در لوای فراماده خوابیده است. فراماده ماده‌ایست که در آن از خصوصیاتی مهندسی شده و تصنعی در شکل یا ترکیبشان بهره‌گیری میشود به گونه‌ای که بتوانند مسیر امواج نور یا صدا را تغییر دهند. یک ذره‌بین را در نظر بگیرید، شکل منحنی شیشه‌ی آن امواج نور را منحرف کرده و رو...
Read More