انرزی

شیشه کنترل‌کننده انرژی نانویی به بازار آمد

محققان موفق به تولید شیشه کم گسیل یا کنترل‌کننده انرژی با پوشش نانومتری شدند که اکنون در بازار است. شیشه یکی از مصالح پر مصرف ساختمان است که نور داخل و امکان ارتباط بصری با خارج ساختمان را امکان‌پذیر می‌سازد. اما با توجه به خاصیت عایق کاری کمی که دارد همواره در فصول سرد و […]

Read More