تغییر چهره

faceapp با قوانین جنجالی

در چند روز اخیر، به هرکدام از صفحات اجتماعی که سر زده باشید، با عکس هایی مواجه می شوید که افراد از خودشان گذاشته اند و نوشته اند قیافه ی من در بیست سال بعدی!! قیافه ی من در پیری! و… در این بین چهره ی افراد مشهور نیز به چشم میخورد. چهره هایی که […]

Read More