حسگر

اینترنت اشیا (Internet of Things)

  فناوری اینترنت اشیا  (IoT) یکی از جدیدترین تکنولوژی‌های دنیای فناوری اطلاعات است. نخستین بار در سال ۱۹۹۹، کوین اشتون جهانی را توصیف کرد که در آن هر موجودیتی برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت اشیا، سیستمی از کامپیوترها، ماشین‌های محاسبه، دستگاه‌های دیجیتال […]

Read More