دریایی

ساعت اتمی نوری قابل حمل

یک ساعت اتمی نوری قابل حمل در دانشگاه ساسکس انگلیس در حال ساخت است که می‌تواند انقلابی در دنیا به‌ پا کند. دانشمندان در آزمایشگاه EPic در دانشگاه ساسکس با پیشرفتی غیر‌منتظره به یک عنصر حیاتی از ساعت اتمی دست یافتند. این آزمایشگاه با تمرکز روی خصایص فوتونیک در سیستم‌های نورشناسی غیرخطی به دستاوردی رسیده‌ […]

Read More