سازمان خوب

ERP خوب، مدیریت خوب، سازمان خوب

امروزه با توجه به افزایش رقابت بین سازمان ها و همچنین مدیران در رسیدن به جایگاه موردنظر و همچنین حلب رضایت مشتری و جذب مشتریان جدید، دغدغه سازمان ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. بنابراین، در این بین تنها سازمانی می تواند موفق عمل کند که علاوه بر داشتن تیم دلسوز، منابع مالی خوب و مدیریت عالی، ارتباط خوب و موثری با مشتریان خود و همچنین کارکنانش برقرار کند. در بسیاری از شرکت ها، دغدغه ی اصلی مدیران، نحوه ی کار کردن کارمندان و همچنین نحوه ی برخورد کارمند با ارباب رجوع است!! اما چگونه می شود یک مدیر بدون صرف وقت زیاد و حتی بدون حضور در محل سازمانش بتواند کار کارمندان، نحوه ی فروش و... را مدیریت کند!؟ بسیاری تصور بر این دارند که مدیریت کار آسانی است و همین که پشت یک میز شیک بنشینند و ظاهری آراسته داشته باشند، مدیر لایقی هستند! درست است! میز شیک و ظاهر آراسته در مدیریت به شما کمک می کند. ولی شاید فقط در جلسات و شاید برای تبلیغات! اما در دنیای مدرن امروز، مدیر خوب کسی است که بداند در هر لحظه، در سازمانش چه حوادث و رویدادهایی در حال وقوع است! از حال کارکنانش با خبر باشد و حتی بدون حضور در محل کارش بتواند مدیر بودن خودش را به اثبات برساند و مدیریت کند! برای رسیدن به چنین هدفی، راهکارهای بسیاری ارائه شده است! که یکی از این راهکارها استفاده از ERP می باشد! ERP چیس...
Read More