سیلاب

حضور کارشناسان سامان بان در سمینار آسیب شناسی مدیریت سیلاب های شهری

در سمیناری که در روز چهارشنبه  مورخ 1398/01/28 در تالار شهر مشهد مقدس پیرامون مسئله ی مدیریت بحران و سیلاب های شهری برگزار شد، مسائلی چون نوع ساخت و سازهای شهر مشهد و چرایی بروز مشکلاتی مانند آب گرفتگی معابر، تجمع آب، قطعی برق و .. مطرح گشت. در این سمینار، دکتر حسین زاده ، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد، اذعان داشتند که: کشورهای دیگر براساس گزارش های هواشناسی کوتاه مدت و بررسی هایشان در طولانی مدت می توانند حدس بزنند که دوره ی بازگشت بحران ها  چندساله است و تا دویست سال را نیز می توانند بررسی کنند و برای آن راه حل و پیشگیری درنظر بگیرند ولی در ایران تنها تا 50 سال را می توانند پیش بینی کنند. بارش ها نشان داده که اطلاعات ما در مورد کشورمان بسیار ضعیف و کم است. تمام مناطق ایران جزء مناطق بحران خیز جهان محسوب میشود. در مدیریت بحران 14 سازمان کار می کنند ولی تمام این سازمان ها به صورت جدا  و جزیره ای عمل می نماید. در دوسال گذشته تمام رودخانه های شهری ایران و نحوه ی ساخت و طراحی این رودخانه ها توسط دانشجویان دانشگاه فردوسی استخراج شده و نتیجه این بوده است که در تمام شهرها، مسیر رودخانه ها اصولی طراحی نشده اند. چرا نباید از دانشگاهیان و دانش آن ها در این زمینه ها استفاده کرد؟ همچنین مهندس مدنی، معاونت توسعه شهری طی گزارشی،خلاصه ای تمام مسیل های مشهد و رودخانه ها و قسم...
Read More