فضانوردی

ربات‌های ژاپنی در کره ماه پایگاه قابل سکونت می سازند!

آژانس فضایی ژاپن (JAXA) با بهره گیری از ربات ها و لودرهای خودران که به حداقل نظارت از سوی انسان نیاز دارند، به دنبال ایجاد پایگاه در کره ماه است. ربات های عمرانی فضایی باید قادر به برقراری ارتباط با هم باشند این پروژه که پشتوانه ۳ سال تحقیق مستمر را یدک می کشد، به صورت مشترک بین این […]

Read More