قرار ملاقات

مدیریت جلسات و قرار ها

مدیریت جلسات چیبست؟ يكي از روشهاي برقراري ارتباطات میان عناصر سازمان برگزاري جلسات ميباشد. نتايج به دست آمده از جلسات ميتواند اطلاعاتي را ارائه نمايد كه افراد و گروهها براي تصميم گيري به آن نياز دارند.مدیریت و اجرای صحیح جلسات امری پرهزینه ، دشوار و گاها با اشتباه همراه است. مناسب ترین راه حل ساده […]

Read More