لیزر

امواج رادیویی لیزری توسعه وای فای فوق سریع را ممکن می‌کنند

با افزایش حجم فایل های مختلف به خصوص ویدیوها و بازی های کامپیوتری، نیاز به سرعت اینترنت بیشتر نیز حس می شود که حالا پژوهشگران دانشگاه هاروارد با استفاده از امواج رادیویی لیزری، مدعی دستیابی به سرعت هایی تا 100 برابر بیشتر از شبکه های کنونی هستند. اختراع جدید که در قالب مقاله ای تحت عنوان «فرستنده فرکانس رادیویی مبتنی بر شانه فرکانسی لیزری» معرفی شده، نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از لیزر، ریزموج ها را به صورت بی سیم ارسال کرد و سیگنال های رادیویی دریافت نمود. ریشه های ابداع مورد بحث به سال 2017 باز می گردد؛ زمانی که فدریکو کاپاسو (سرپرست پروژه) در آزمایشگاه خود متوجه شد که می توان فرکانس های چند تراهرتزی را با استفاده از شانه فرکانسی فروسرخ درون لیزر آبشار کوانتومی ایجاد کرد. سپس در سال 2018 مشخص شد که می توان از لیزر آبشار کوانتومی برای رمزنگاری، ارسال و دریافت اطلاعات استفاده نمود و حالا هم ابزار مناسب برای انجام عملیات مذکور توسعه یافته است. اختراع جدید از آنتن دو قطبی برای ارسال داده استفاده می‌کند!! به بیان ساده تر، لیزرها در حالت عادی تنها یک طول موج ساتع می کنند؛ اما لیزر آبشار کوانتومی می تواند چند فرکانس مختلف را به صورت همزمان و در شاخه های نزدیک به هم (مانند دندانه های شانه) منتشر کند. همین فرکانس های مختلف هستند که در کنار یکدیگر ریزموج های مورد...
Read More