مدیریت خوب

ماژول مدیریت هتل

خدمتی دیگر از سامان بان: سامانه های هوشمند برتر با تحلیل و بررسی " نرم افزار های مدیریت هتل" گوناگونی که در بازار موجود است، و بررسی پارامترهای مهم در جهت مدیریت هرچه بهتر هتل ها، بر آن شده است تا ماژول مدیریت هتلی متفاوت و به صورت یکپارچه با باشگاه مشتریان و مدیریت مشتریان و همچنین بخش رزرو و پذیرش و حسابداری ارائه دهد. اکثر هتل ها از نرم افزارهای جداگاه و جزیره ای در بخش های مختلف هتل استفاده می کنند.  بدین صورت که بخش رزرواسیون و پذیرش جدا می باشد، مدیریت مشتریان( در صورت وجود ) با استفاده از نرم افزار دیگری انجام می شود و همچنین بقیه موارد. استفاده از نرم افزارهای مختلف در یک مجموعه به چند دلیل توصیه نمی شود: 1- زمانی که در هر بخشی به صورت جداگانه از نرم افزارهای جداگانه و مستقل از دیگر نرم افزارها استفاده کنید، عملکرد کارکنان پایین می آید. زیرا هر کدام از بخشها برای اینکه بتوانند اطلاعات بخش های دیگر را ببینید، باید این کار را یا به صورت حضوری انجام دهند و یا نامه بزنند و مراحل دیگر طی شود تا بتواند مثلا درباره ی فلان مشتری اطلاعاتی کسب کنند. 2- با استفاده از چندین نرم افزار و یا حتی در بهترین حالت دو نرم افزار، کار شما به اصطلاح تکه تکه خواهد بود. زیرا بعضی از اطلاعات شما بر روی یک نرم افزار است و بعضی دیگر آن بر روی نرم افزار دیگر. بنابراین تمام این اطلاعات را...
Read More