مدیریت منابع انسانی تحت وب 2000

مدیریت منابع انسانی (HRM)

مدیران موفق، پیوسته درصدد داشتن اطلاعات به روز و دقیق در مورد نیروی انسانی خود می باشند تا بتوانند به بهترین شکل با اجرای سیاست‏های مربوطه، باعث افزایش بهره‏وری در سازمان شده و بتوانند به شیوه مطلوب تری به اهداف سازمانی خود نائل گردند. مدیران و کارشناسان قادرخواهند بود با استفاده از ماژول‏های مدیریت منابع […]

Read More