نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

سازمان چه نیازی به نرم افزار حقوق و دستمزد دارد؟ محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان  در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین  فعالیت هایی  است که به دقت  محاسبات نیازمند  بوده و به  طور  مستمر  مدیران را درگیر خود کرده است. برای از بین بردن خطای محاسباتی و راحت کردن کار مسئولین به ارائه نرم افزار حقوق و دستمزد پرداختیم. با استفاده از  نرم افزار حقوق و دستمزد میزان گزارش های متنوع مورد نیاز مدیران در اختیارشان می باشد، نرم افزار حقوق و دستمزد علاوه بر برآورده کردن نیاز های آن سازمان، بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و سوابق هر یک از کارکنان را تشکیل می دهد. با امکان ثبت حکم های حقوقی با تاریخ اجراهای متفاوت و شرح حکم میتوان روند تغییر حقوق هر یک از پرسنل و دلایل آن را مشاهده نمود. نرم افزار حقوق و دستمزد با خروجی های بیمه، مالیات دیسکت بانک ها و گزارشات تجمعی حقوق امکان تعامل با سازمان تامین اجتماعی و مالیات و تهیه گزارشات مورد نیاز برای حسابرسی را آسان نموده است.   مزایا نرم افزار حقوق و دستمزد از مهمترین مزایای نرم افزار حقوق و دستمزد میتوان به بی نیاز ساختن کاربران از نصب نرم افزارهای بیمه تامین اجتماعی، مالیات حقوق، دیسکت بانکها  و جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری در نرم افزارهای مربوطه نام برد. جلوگیری از اشتباهات محاسباتی حقوق، بیمه و مالیات حقوق انعطاف بالا جهت تعریف ...
Read More