حضور و غیاب

حضور و غیاب

کاربرد سیستم حضور و غیاب، دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان و تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان با توجه به برنامه‌های کاری تعریف‌شده برای هر دسته شغلی است. ارتباط مستقیم با نرم‌افزار «حقوق و  دستمزد» و ارسال خودکار اطلاعات کارکرد به منظور محاسبه حقوق پرسنل، از دیگر مزیت‌های کاربری این سیستم است. از سوی دیگر، امکان ورود اطلاعات به صورت دستی و غیر مکانیزه، برای سازمان‌هایی که از دستگاه‌های کنترل ورود و خروج خودکار استفاده نمی‌کنند نیز فراهم است. ثبت ورود و خروج در هر سازمانی برای مدیر مجموعه مهم است که هر کارمند و نیروی کار چه مقدار زمان حضور داشته و یا ساعت دقیق وزود و خزوج آن چه زمانی بوده است. سیستم حضور و غیاب با ساعت و دقیقه و حتی ثانیه ورود کارمند را ثبت کرده و با توجه به شیفت تعریف شده، تاخیر ورود را محاسبه می کند. هم چنین با توجه به همان شیفت میزان ساعات کسر کار  یا اضافه کاری را محاسبه کرده و در اختیار مدیر مجوعه قرار می دهد.   نرم افزار حصور و غیاب چه تاثیری بر کارمندان دارد؟ با آن که بیشتر سازمان ها و مجموعه ها امروزه نسبت به خرید سیستم مکانیزه ثبت ورود و خروج دید مثبتی دارند، اما بسیاری بدلایل مختلف مانند هزینه، داشتن سرویسکار در نواحی مختلف و ... رفع نیاز خود را در تهیه اینگونه سیستم ها نمی بینند. از طرفی سیستم ها  سنتی مشکلاتی ر...
Read More