خریدار واقعی

هفت سوالی که نشان میدهد مشتری شما در خرید جدی است یا خیر!

شما اخیراً اطلاعات با ارزشی در رابطه با یک گنج با ارزش بدست آورده‌اید، اما این گنج در بالای یک قله بلند و بزرگ واقع شده است. رسیدن به نوک این قله نیازمند فائق آمدن بر سرمای شدید، خستگی و ارتفاع بالاست. اما باید گفت که برای کمتر کردن جذابیت این روند، باید توجه کنید […]

Read More