پنل اطلاعات

به زودی، یوتیوب ویدیوهایی تحت عنوان” بررسی حقیقت” ارائه میدهد!

هیچکس نمتیوان انکار کند، که امروزه موارد زیادی وجود دارد که تلاش میکنند تا به صورت یک حقیقت جلوه شوند!در صورتی که حقیقت نیستند. به همین دلیل است که یوتیوب یک ویژگی جدید را آزمایش می کند که هنگام جستجو برای محتوای شناخته شده برای انتشار اطلاعات غلط، هشدارهای حقیقت را نشان می دهد. در حال […]

Read More