2019

۱۰ محصول هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۹

دنیای اقتصاد : هوش مصنوعی صنعت عجیبی است و جدا از اینکه در ترندهای تکنولوژی امسال قرار دارد به سرعت در حال تغییر نحوه زندگی انسان است. به نوعی می‌توان گفت این ساخته بشر حالا بیش از هر چیز دیگری خود بشر را متعجب کرده است. البته مثل هر تکنولوژی و نوآوری دیگر جنبه‌های منفی […]

Read More