oneweb

شرکت OneWeb با پرتاب ۶ ماهواره به‌طور رسمی آزمایش پروژه‌ی اینترنت ماهواره‌ای با پوشش جهانی را آغاز کرد.

اخیراً ۶ ماهواره کوچک که هر کدام در ابعاد یک فریزر بودند توسط یک راکت اروپایی از آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شدند. این پرتاب آغازکننده‌ی ایجاد یک شبکه‌ی ماهواره‌ای بسیار بزرگ است که در مجموع ۶۵۰ ماهواره را با هدف ایجاد پوشش جهانی اینترنت به فضا پرتاب خواهد کرد. این ماهواره‌ها به شرکت آمریکایی OneWeb تعلق دارد. این شرکت که در پنج سال گذشته درحال توسعه‌ی این پروژه بوده است، قصد دارد از این ماهواره‌ها برای فراهم کردن ارتباط اینترنتی در هر نقطه از جهان با حداقل تأخیر در ارسال سیگنال استفاده کند. این برنامه، پروژه‌ای بلندپروازانه محسوب می‌شود که هنوز تحقق نیافته است. ماهواره‌های کنونی که اینترنت را از فضا تأمین می‌کنند، در ارتفاع ۳۵۴۰ کیلومتری بر فراز خط استوا قرار گرفته‌اند؛‌ فاصله‌ی زیادی که سرعت انتقال و اتصال را کاهش می‌دهد. اما از فاصله‌ی حدود ۱۲۰۷ کیلومتری، ماهواره‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی این شرکت، فاصله‌ی بین دو قطب را به‌طور کاملاً هماهنگ طی می‌کنند و سیگنال‌ها را به پایانه‌های مستقر در زمین ارسال می‌کنند. از نظر تئوری، حداقل یک ماهواره در تمام زمان‌ها در معرض دید یک پایانه قرار خواهد گرفت، که درنتیجه پوششی یکپارچه را برای اکثر نقاط روی زمین فراهم می‌کند. پایانه‌ها نیز سیگنال‌های Wi-Fi، LTE و 3G را به دستگاه‌هایی مانند تلفن‌های همراه و رایانه‌ها منتقل می‌کنند، حتی آن‌ دسته از ا...
Read More