oneweb

شرکت OneWeb با پرتاب ۶ ماهواره به‌طور رسمی آزمایش پروژه‌ی اینترنت ماهواره‌ای با پوشش جهانی را آغاز کرد.

اخیراً ۶ ماهواره کوچک که هر کدام در ابعاد یک فریزر بودند توسط یک راکت اروپایی از آمریکای جنوبی به فضا پرتاب شدند. این پرتاب آغازکننده‌ی ایجاد یک شبکه‌ی ماهواره‌ای بسیار بزرگ است که در مجموع ۶۵۰ ماهواره را با هدف ایجاد پوشش جهانی اینترنت به فضا پرتاب خواهد کرد. این ماهواره‌ها به شرکت آمریکایی […]

Read More